Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Melodi Buket KANLIOĞLU
18 Mart 2021Melodi Buket KANLIOĞLU
4753OKUNMA

Nasıl Çözeceğiz Bu Genç İşsizliğini?

TÜİK kayıtlarına göre, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin iken genç nüfusu ise yaklaşık 12 milyon 955 binden oluşmakta. İşsizlik sorunu modern dünyada birçok insanın karşı karşıya kaldığı bir durum. Özellikle Türkiye’de geçmişten gelen bir sorun olarak işsizliği ele alırken yaklaşık 12 milyon 955 bin nüfuslu gençlerin de karşı karşıya kaldığı genç işsizlik sorununu es geçmek mümkün değildir.

Genç İşsiz Kimdir?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), OECD, TÜİK gibi kurumların tanımına göre genç işsizlik; “Bir ülkedeki 15-24 yaş arasında olan işsiz gençleri” ifade etmektedir. Genç, yaşı sebebiyle maddi olarak ailesine karşı sorumluluğu görece bulunmayan, eğitim hayatı bitince ilk defa işgücü piyasasına tecrübesiz olarak giren ama yetişkinlere kıyasla da enerjisi ve verimi fazla olan ve yetişkinlere kıyasla sahip olduğu dinamizmi de kullanarak doğru işi bulma adına sık sık iş değiştirme eğiliminde olan bireydir. 

Verilerle Genç İşsizlik

2008 yılında Amerika’da başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan küresel krizden tüm ülkeler hem işsizlik hem de genç işsizlik açısından etkilenmişlerdir. Türkiye ise yüksek işsizlikle mücadele eden bir ülkenin olmasının yanında 15-24 yaş gençlerin işsizliğiyle de karşı karşıya kalmıştır.

Tablo 1: 2015-2019 Yıllarında Seçili Ülkelerde 15-24 Yaş Genç İşsizliği

Ülke/Yıl20152016201720182019
Türkiye18,1319,1320,0819,7324,64
Almanya7,237,046,756,185,75
Amerika11,5110,329,148,528,30
Yunanistan49,7247,2243,4739,7435,11
İspanya48,3244,4238,5734,3732,61
İtalya40,4137,8134,7732,2229,22
Portekiz32,0227,9923,8920,3118,29
Fransa24,5924,3522,0420,6819,54
OECD Üyeleri14,9014,0513,0212,2612,44

*World Bank verileri kullanılmıştır.

Yukarıda Dünya Bankasından alınan 2015-2019 yıllarını kapsayan genç işsizlik oranları yer almaktadır.

Türkiye’de 2015 yılında %18,13 olan genç işsizlik yıllar içerisinde yükselerek 2019 yılında %24,64 olarak gerçekleşmiştir. 2008 küresel krizinden sonra İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkeler de Türkiye gibi yüksek genç işsizlik oranıyla karşı karşıya kalmıştır.  

Amerika ve Almanya’da OECD üyesi ülkelerden ve diğer seçili ülkelerden düşük genç işsizlik gözlemlenirken, bir diğer Avrupa ülkesi olan Fransa’da da genç işsizliği yüksektir.

Türkiye’de Genç İşsizlik OECD Üyesi Ülkelerden Yüksek

15-24 yaş genç işsizliği, OECD üyeleri arasında oldukça yüksek bir orana sahip. 2019 yılında OECD üyelerinde genç işsizlik %12,44 iken bu oran aynı için Türkiye’de %24,64.

Gençlerin; çocukluk, yetişkinlik, yaşlılık evrelerine kıyasla istek ve planlarının daha dinamik olmaları, daha fazla enerjiye sahip olmaları, öğrenmeye açık olmaları ve tüm bunlarla birlikte etkinlik ve verimlilik oranlarının daha fazla olabileceği gerekçeleriyle çalışma çağına gelen nüfusun doğru şekilde istihdam edilmesi hem bireye hem devlete pozitif yansıyacaktır. Bu beşerî sermayeyi istihdama dahil edememek gençlere olduğu kadar topluma ve devlete de olumsuz maliyetlere sebep olmaktadır. İşsiz olmak sadece maddi kayıplara değil, manevi kayıplara da sebep olmaktadır. Umutsuz, mutsuz gençler yetiştirmek, beşerî sermayenin kaybına sebep olacaktır.

Eğitimde, İşte, Stajda Olmayan Genç Nüfus (NEET)

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çalışmayan, stajda olmayan ve okula gitmeyen gençler bulunmaktadır. O sebeple ne eğitimde ne stajda, ne istihdam olmayan gençlerin oranları önem teşkil edecektir. “NEET” olarak adlandırılan ne eğitimde ne stajda ne de istihdamda olmayan gençlerin oranları aşağıda gösterilmiştir.

2015 yılında %23,89 olan NEET oranı 2019 yılında %26,02’ye yükselmiştir. Yıllar içerisinde genç işsizlik oranı yükselirken ne eğitimde ne stajda ne de işte olan gençlerde de artış söz konusudur. Bu durum özellikle pandemi dönemi öncesinde dâhi yüksek kabul edilecek düzeydedir. OECD ülkelerine ise bakıldığında 2015 yılında %14,56 olan NEET oranı 2019 yılında %13,56’ya düşmüştür. Türkiye’de genç işsizlik ve NEET oranları OECD ülkelerinin üzerindedir.

Nasıl Çözeceğiz Bu Genç İşsizliği?

Genç, enerjisi yüksek, çalışma verimi fazla olan, eğitimle yoğrulan bireydir. Beşerî sermaye olarak eğitip, yetiştirdiğimiz gençlerin mutlu bireyler olup iş bulup çalışmaları önem arz etmekte.

İşsizliğin nedenleri “Yapısal” ve “Arızi” nedenlerle açıklanabilir. Ekonominin kendi içerisindeki sebeplerden oluşan işsizlik türü Yapısal neden olarak değerlendirilirken, iş arama süresi içerisinde işsiz kalınan sürede Arızi neden olarak değerlendirilebilir.

Yüksek işsizlik oranları bir kenara, nasıl çözeceğiz bu genç işsizliği? Yıllar içerisinde eğitim seviyesi yükselen gençlerimin istihdamda olmalarını nasıl başarabiliriz?

  • Orta ve uzun vadede genç işsiz tanımını gözden geçirmek ve belki tanım aralığını revize etmek,
  • İşgücü piyasasının isteklerine yanıt olabilecek bir eğitim sistemi kurmak,
  • Eğitimdeki tüm gençlerin E-Devlet aracılığı ile İŞKUR’a üye olup, sonrasında İŞKUR’a üye şirketlerde haftanın belirli günlerinde öğrencilerin portföyüne göre işlere stajyer olarak yerleştirilmesi maaş ve sigortalarının da devlet tarafından ödenmesi sağlanabilir,
  • Ne eğitimde ne stajda ne de istihdamda (NEET) olan gençlerin istihdama dâhil edilmesi ve tüm bunları denetleyecek bir kuruluş,
  • Kısmı süreli çalışma uygulamasını teşviklerle yaygınlaştırmak ve denetimini sıkı tutmak,
  • Staj uygulamalarının arttırılması ve staj deneyimlerinin tecrübe olarak değerlendirilmesi,
  • Eğitim-sanayi iş birliğinin güncel tutulması gibi yöntemler mücadele yöntemleri olarak değerlendirilebilir.

1. TÜİK, İstatistiklerle Gençlik 2019, https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33731, (Erişim tarihi:14.03.2021).

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor