Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
30 Ocak 2023Ahmet Metin AYSOY
586OKUNMA

Muhtaç Yaşlı Aylığı, Muhtaç Engelli Aylığı 2023 yılı rehberi

Bu rehberimizde; 2022 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde muhtaç yaşlı ve muhtaç engelli Türk vatandaşlarına ve muhtaç engelli yakınlarına aylık bağlanması konusunu 2023 yılı itibariyle ele aldık.

1. Muhtaç Yaşlı Aylığı

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayanlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. 

Muhtaçlık ölçüsü

2023 yılı itibariyle ortalama aylık gelirinin 2.835 TL’nin altında olması.

Bağlanacak muhtaçlık aylığının tutarı

 2023 yılı itibariyle aylık 1.998 TL 

Müracaat

Muhtaçlık aylığından yararlanmak için ikametgâhın bağlı bulunduğu kaymakamlık veya valilik binası içindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına nüfus cüzdanı ile başvurmak yeterli. Ayrıca vekâletname verilen kişi vasıtası ile de müracaat yapılması mümkün.

2. Muhtaç Ağır Engelli Aylığı

65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak en az %70 oranında engelli olduğu belirlenmek suretiyle başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını kanıtlamış ve 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit olunarak muhtaçlığına karar verilenlere aylık bağlanmaktadır.

 Muhtaçlık ölçüsü

2023 yılı itibariyle ortalama aylık gelirinin 2.835 TL’nin altında olması. 

Bağlanacak muhtaçlık aylığının tutarı

2023 yılı itibariyle aylık 2.392 TL 

Müracaat

Muhtaç ağır engelli aylığından yararlanmak için ikametgâhın bağlı bulunduğu kaymakamlık veya valilik binası içindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına nüfus cüzdanı ve en az %70 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu ile başvurmak yeterli. Ayrıca vekâletname  verilen kişi vasıtası ile de müracaat yapılması mümkün. 

3. Muhtaç Engelli Aylığı

65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak %40 ila %69 arası engelli olduklarını kanıtlamış, 18 yaşını doldurmuş ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit olunarak muhtaçlığına karar verilenlere aylık bağlanmaktadır. 

Muhtaçlık ölçüsü

2023 yılı itibariyle ortalama aylık gelirinin 2.835 TL’nin altında olması.

Bağlanacak muhtaçlık aylığının tutarı

2023 yılı itibariyle aylık 1.595 TL 

Müracaat

Muhtaç engelli aylığından yararlanmak için ikametgâhın bağlı bulunduğu kaymakamlık veya valilik binası içindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına nüfus cüzdanı ve %40 ila %69 arası engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu ile başvurmak yeterli. Ayrıca, vekâletname verilen kişi vasıtası ile de müracaat yapılması mümkün. 

4. Muhtaç Engelli Yakını Aylığı

Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar hariç olmak kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile toplam olarak en az %40 oranında engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını fiilen yürüten Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit olunarak muhtaçlığına karar verilenlere aylık bağlanmaktadır. 

Muhtaçlık ölçüsü

2023 yılı itibariyle ortalama aylık gelirinin 2.835 TL’nin altında olması. 

Bağlanacak muhtaç engelli yakını aylığının tutarı

2023 yılı itibariyle aylık 1.595 TL 

Müracaat

Muhtaç engelli yakını aylığından yararlanmak için ikametgâhın bağlı bulunduğu kaymakamlık veya valilik binası içindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına nüfus cüzdanı ve en az %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu ile başvurmak yeterli. Ayrıca anne veya baba veya mahkemece vasi tayin edilen kişi vasıtası ile de müracaat yapılması mümkün.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor