Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Faruk TAŞYÜREK
Faruk TAŞYÜREK
641OKUNMA

Muhasebe ve Vergi Mevzuatı

Muhasebe ve Vergi Mevzuatı Ekin Yayınevi, 280 sayfa, Ekim 2023, Bursa

 Bu kitabın içeriğinde bilançoda yer alan hesap kalemlerinin tamamı mali denetim açısından müfettiş gözüyle ele alınmış ve mesleki muhakeme eşliğinde okurlarına sunulmuştur. Kitabın içeriği vergi müfettişlerine, yeminli mali   müşavirlere, mali müşavirlere bağımsız denetçilere hitap etmekle birlikte akademik çalışmalara ve sınavlara da konu edilebilecek mahiyette hazırlanmıştır.