Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
4813OKUNMA

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarında Yapılandırma Nasıl Yapılacak?

Araç sahiplerinin ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları da 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma imkanından yararlanmak suretiyle peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinden önce;

 • Tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları,
 • Verilen trafik para cezaları ve faizleri,
 • Verilen karayolu taşıma idari para cezaları ile otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları,

bu Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

31 Ağustos 2020 tarihinden öncesine ait MTV ve TPC borçlarının yapılandırılarak;

 • MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,
 • Trafik para cezası tutarı ile birikmiş faizler yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,
 • Karayolu taşıma idari para cezaları ile birikmiş faizler yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,

ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda;

 • MTV’ye ilişkin vergi cezası ile gecikme faizi ve zammı,
 • Trafik para cezalarına uygulanan aylık % 5 faiz,
 • Karayolu taşıma idari para cezalarına uygulanan aylık % 5 faizlerin,
 • tahsilinden vazgeçilecektir. Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar, borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya peşin olarak ödenebilecektir.

Yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde;

 • Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır.
 • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 90 indirim yapılacaktır.
 • Trafik para cezası aslından %25 indirim yapılacaktır.

Ödemelerin 1 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılandırılan tutar seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya 18 taksit)  bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında artırılarak; ilk taksit 1 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2020) ödenmesi halinde;

 • Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır,
 • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 50 indirim yapılacaktır,
 • Trafik para cezası aslından %12,5 indirim yapılacaktır.

Borçlarını yapılandırmak suretiyle ödemek isteyenlerin 31/12/2020 tarihine kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya vergi dairesi müdürlüklerine başvurmak suretiyle peşin veya taksitle ödemek istediklerini bildirmeleri gerekmektedir.

Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına ve uçuşa elverişli belgelerinin alınabilmesine imkan verilmektedir.

Ayrıca, yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve alacağın takibi için yapılmış işlemlere ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Kanundan yararlanma hakkının devamı için Ocak/2021 ve Mart/2021 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Yapılandırma imkanlarına ilişkin Gelir İdaresi tarafından yayımlanan Genel Tebliğe ve konu hakkında Gelir İdaresinin www.gib.gov.tr adresinde yayımlanan Rehber ve Broşürlere bakılmasında fayda vardır. Ayrıca Gelir İdaresinin çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezinin (VİMER-189) aranması durumunda da her konuda bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

Pandemi süreci dikkate alındığında yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların başvurularını vergi dairesine gitmeden 31.12.2020 tarihine kadar interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) üzerinden yapmalarında fayda vardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor