Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
17 Şubat 2022Ozan BARDAKÇI
980OKUNMA

Mesela bundan Büyükşehir Belediye Başkanlarının haberi var mı?

Anayasamızda yerel yönetimler il, belediye ve köy idaresi olarak sayılmış. Karar organlarının seçmenler tarafından belirleneceği de anayasa ile güvence altına alınmış.

İl Özel İdaresi için özel bir kanun, köy idaresi için özel bir kanun ve belediye idaresi için özel bir kanun yazılmış. Bu kanunlarla ve çeşitli kanunlarla yerel yönetim seçimi sonrası seçilen kişiler için özlük hakları oluşturulmuş. 

Belediye başkanları, muhtarlar, il genel meclisi üyeleri belediye meclis üyeleri gibi seçilmiş kişilerin ücret, aylık, huzur hakkı gibi gelirleri kanunlarla düzenlenir. Bu kişilerden emeklilik sistemine dahil edilecek seçilmiş varsa sosyal güvenlik ile de ilişkilendirilir.

2008 yılına kadar belediye başkanlarının Emekli Sandığına tabi olması için bazı şartlar aranıyordu. 2008 sonrasında tüm belediye başkanları 4/1-c memur statüsünde değerlendiriliyor.

Belediye başkanlarının maaşları olmuyor. Ödenek adı veriliyor gelirlerine. Ödenek miktarı belediye kanununda nüfusa göre düzenlenmiş. Nüfus arttıkça belediye başkanının ödeneği artıyor. Belediye teşkilatında en yüksek ödenek belediye başkanına ödeniyor. En yüksek sosyal güvenlik aylığı da belediye başkanına bağlanıyor.

Ülkemizde 30 ilimizde büyükşehir belediyesi bulunuyor. Bu belediyelerin diğer belediyelere göre farklı yapı, iş ve işleyişleri var. Büyükşehir belediye başkanları da doğrudan halk tarafından seçiliyor. Ödeneğini de kanunda yazılı nüfusa denk gelen ölçüde alıyor. 

Belediye başkanlarının ödenekleri nüfusa göre belirlenirken emeklilik bakımından yükseköğrenim görmüş tüm belediye başkanları için 4.800 ekgösterge rakamı uygulanıyor. İster ilçe belediye başkanı olsun ister belde, hatta İstanbul.

Büyükşehir belediyelerinde en üst amir Büyükşehir belediye başkanıdır. Büyükşehir belediyesi idari teşkilatının başındaki kişi doğrudan başkana bağlı bir bürokrat olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteridir.

Genel sekreter büyükşehir belediyesinin en yüksek memurudur. Danışmanların ücreti bile genel sekreter ücretine göre belirlenir. Belediye başkanından sonra en yüksek yetkili kişidir genel sekreter.

Genel sekreterin maaşı büyükşehir belediye başkanından daha düşük seviyededir. Çünkü belediye idaresinde en üstte belediye başkanı bulunur

Bununla birlikte büyükşehir belediyesi genel sekreterleri için kanunda bakanlık genel müdürleri için tanınan tüm haklar uygulanacağından ekgöstergeleri 6.400 olarak uygulanır.

Büyükşehir belediyesinin en üst amiri belediye başkanları için 4.800 olan ekgösterge uygulanırken genel sekreter için 6.400 ekgösterge uygulanır.

Hal böyle olunca genel sekreterin emekli maaşı ve ikramiyesi büyükşehir belediye başkanından çok daha fazladır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor