Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Mehmet BAYRAKTAR

1985 yılında İzmir doğmuş olup 2008 yılında Maliye bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamış ve halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk A.B.D.’de tez aşamasında yüksek lisans öğrencisidir. 2009 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesindeki görevini Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Hakemli dergilerde yayımlanmış olan çalışmalarından bazıları şunlardır;

  • Katma Değer Vergisi Tevkifatı ve Özel Bütçeli İdarelerde Tevkifat Sorunsalı, Vergi Dünyası Dergisi, Ocak - 2015
  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Damga Vergisi Uygulaması, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim – 2015 (Figen BAYRAKTAR ile Birlikte)
  • Vergi Usul Kanunu’na Göre Cezalarda İndirim Müessesesi, E-Yaklaşım, Ocak – 2016 (Figen BAYRAKTAR ile Birlikte)
  • Memuriyete Başlayanların Harcırah Uygulaması Karşısındaki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme, E-Yaklaşım, Mart – 2016 (Figen BAYRAKTAR ile Birlikte)
  • Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülmekte Olan Avrupa Birliği Projelerinde Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) Kapsamında Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulaması, Vergi Dünyası Dergisi, Ağustos – 2016 (Adem KURTAR ile Birlikte)
  • Özel Bütçeli İdarelerde Yıllara Sâri İnşaat İşlerindeki Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulaması Ve Özellik Arz Eden Hususlar, Mali Kılavuz Dergisi, Eylül – 2016 (Figen BAYRAKTAR ile Birlikte)
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılan Vekalet Ücreti Ödemesi, Uygulamada Yapılan Değişiklik ve Değişiklik Üzerine Değerlendirme, E-Yaklaşım, Ekim – 2016 (Figen BAYRAKTAR ile Birlikte)