Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Mehmet Ali BACAKSIZ

Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İktisat bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Memuriyet hayatına 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarı göstererek Yeterliliğe Tabi Gelir Uzman Yardımcısı olarak adım atmıştır. Uzman Yardımcılığı ve sonrasında Uzmanlık sürecinde Vergilendirme, Kovuşturma ve Denetim birimlerinde farklı tecrübeler edinmiştir. 2022 yılında yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavında başarı göstererek Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Görevini Vergi Dairesi Müdürü Vekili olarak sürdürmektedir.

Yayınlanmış makaleleri:

 • “Tarımsal Kalkınmada Devletçi Politikaların Önemi: Türkiye’de 1930-1939 Dönemi İçin Bir Değerlendirme”, Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi.
 • “Neoliberal Ekonomi-Politik Düzenin Tarım Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Sakarya İktisat Dergisi.
 • “Faiz Oranlarındaki Değişimin Mevduat ve Krediler Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Intraders Uluslararası Ticaret Kongresi (Bildiri).
 • “Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergisel Yönü”, alomaliye.com.
 • “531 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Teminat Uygulaması”, alomaliye.com
 • “Vergi Usul Kanunu’nda Elektronik Belge Mevzuatı (Bölüm 1: e-Fatura ve e-Arşiv Fatura)”, alomaliye.com.
 • “Vergi Usul Kanunu’nda Elektronik Belge Mevzuatı (Bölüm 2: e-İrsaliye/e-Serbest Meslek Makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu/e-Gider Pusulası)”, alomaliye.com.
 • “Vergi Usul Kanunu’nda Elektronik Belge Mevzuatı (Bölüm 3: e-Bilet/e-Döviz Alım-Satım Belgesi/e-Adisyon/Diğer Hususlar)”, alomaliye.com.
 • “Gecikme Zammı (Güncel Oran Üzerinden Hesaplanan Örneklerle)”,alomaliye.com
 • “AATUHK’da Düzenlenen Tecil Müessesesi-1 (Güncel Oran Üzerinden Hesaplanan Örneklerle)”, alomaliye.com.
 • “AATUHK’da Düzenlenen Tecil Müessesesi-2 (Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili), alomaliye.com.
 • “Vergi Hukukunda Müruruzaman (Bölüm 1: Tarh Zamanaşımı)”, alomaliye.com.
 • -“7491 sayılı Kanun Kapsamında Temel Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler”, alomaliye.com.