Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Ersan KARACA
Ersan KARACA
378OKUNMA

Masraf aktarımı faturasında KDV ve diğer vergiler

Kurumlar vergisi/Gelir vergisi mükellefleri adına bazen başka bir mükellefe ait gider/maliyet unsurları belgelendirilmekte, ödenmektedir. Bu durumda kendisine düzenlenen belgeye göre söz konusu gider/maliyet unsurları aynen ilgili mükellefe direkt olarak masraf aktarım faturası ile yansıtılmaktadır.  

Masraf aktarımı işleminde gider/maliyet unsurları birebir yansıtılması halinde yani herhangi bir komisyon ve hizmet bedeli hesaplanmaması halinde masraf aktarımında kendisine düzenlenen belgedeki tüm unsurlar aynı şekilde ilgili mükellefe düzenlenir. Bu durumda aslı KDV’ye tabi olan harcamaların aktarılması amacıyla düzenlenen faturalarda harcamanın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanır. Böylelikle İndirim KDV, Hesaplanan KDV’den tenzil edilmiş ve bir katma değer yaratmamış olur.

Yansıtma faturalarında kâr etmek amaç değil masrafın ilgili mükellefe aktarımıdır. 

 • Finansal kiralamaya konu mallara ait yansıtmaları,
 • Sigorta prim bedellerinin yansıtmaları,
 • Kira dağıtımı sırasında elektrik, su, kira bedeli yansıtmaları,
 • Emlak ve motorlu taşıtlar vergileri ve trafik para cezaları yansıtmaları,
 • Köprü veya otoyol kaçak geçiş cezaları yansıtmaları,
 • Gecikme Zammı, Vergi Cezası ve Benzer Yüklerin Yansıtılması,
 • Harç/damga vergisi yansıtmaları,
 • BSMV aktarımı,
 • Navlun aktarımı,
 • Komisyon aktarımı,
 • Galiye, liman, fener, sağlık resimleri ile Deniz Ticaret Odası payları,
 • Personel ücretinin yansıtılması,
 • Kıdem tazminatı yansıtmaları,
 • Protesto edilen senetlere ait masraflara ilişkin yansıtmalar,
 • Teminat mektubu masraf aktarımı,
 • Finansman giderlerinin/kur farklarının yansıtılması,

Bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden/KDV’nin konusuna girmediğinden – KDV’den istisna olduğundan bu tutarların birebir ilgilisine yansıtılması işleminde KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu aktarma işleminde masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilmesi halinde %20 genel oranda KDV hesaplanacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor