Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Mert YILDIRIM
21 Şubat 2021Mert YILDIRIM
1624OKUNMA

Mal Ticareti Barometresindeki Olumlu Sinyaller: Tamam mı? Devam mı?

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 18 Şubat 2021 tarihli haberinde, mevcut ve yakın gelecekteki mal ticaretinin seyrini gözlemlemeye yarayan ve bu ticaretle ilgili çeşitli birleşen göstergelerin endekslenmesinden oluşan “Mal Ticareti Barometresi” nin 2021 yılı için güncel değerinin eşik değer olan 100’ün üzerinde (103.9) gerçekleşerek yukarı yönlü eğilimini sürdürdüğünü duyurdu.

WTO, her ne kadar bu değerin COVID 19 salgını nedeniyle 2020 yılının ilk yarısındaki sert düşüşe göre olumlu bir gelişim sinyali verdiğini belirtse de COVID 19 virüsünün yeni çıkan varyantlarının varlığı, aşının etkinliği ve endeksin bazı alt bileşenlerindeki aşağı yönlü eğilimlere bağlı olarak Mal Ticareti Barometresinin bu yukarı yönlü artış trendinin bir geçici zirve mi yoksa kalıcı bir yükseliş mi olduğundan şüphe duyduğunu ifade etmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), tarafından çeşitli indekslerin (ihracat siparişleri, uluslararası hava taşımacılığı, konteyner taşımacılığı, otomobil üretimi ve satışları, tarımsal hammadde ticareti, ithalat ve ihracatta başı çeken ülkelerin elektronik parça ticareti) birleştirilmesiyle elde edilen ve Ekim 2019 tarihinden itibaren mal ticaretinin mevcut ve yakın gelecekteki eğilimini izlemeye yönelik kullanılan Mal Ticareti Barometresinin 18 Şubat 2021 tarihi itibariyle eşik değeri olan 100’ün üzerinde 103.9 olarak gerçekleştiğini belirtti.

2020 yılında ortaya çıkan COVID 19 salgını nedeniyle dünya mal ticaret hacminin 6 Ekim 2020 tarihli raporunda %9,2 azaldığını tahmin eden WTO’ ya göre mal ticaret barometresi, 2020 yılının 2. çeyreğindeki sert düşüşün (ilgili dönemde mal ticareti, 2019 yılının aynı dönemine göre %15,6 düşüş göstermiştir) ardından 2020 yılının 3. çeyreğindeki artış eğilimini (ilgili dönemde mal ticareti 2019 yılının aynı dönemine göre %5,6 azalmış ve mal ticaret barometresi Kasım 2020 tarihinde 100.7 değerindedir) 2021 yılının ilk çeyreğinde gelen bu veri ışığında sürdürdüğünü belirtmektedir. Bu toparlanmada özellikle Asya’dan Avrupa ve Amerika’ya artan ihracatın etkisi olduğu ifade edilmiştir.

Mal Ticareti Barometresindeki Olumlu Sinyaller: Tamam mı? Devam mı?
Kaynak:
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_18feb21_e.htm

Mal ticaret barometresinin alt bileşenlerine bakıldığında öncü göstergelerden olan ihracat siparişlerinin (103.4) arttığı, otomotiv üretiminin ise yaşadığı toparlanmadan sonra düşüşe geçtiği gözlemlenmiştir.

Ayrıca elektronik parça (105.1) ve tarımsal hammadde (106.9) ticaretinin envanterdeki stoklara bağlı olarak arttığı, uluslararası hava taşımacılığı (99.8) ve konteyner taşımacılığının (107.3) ortalamadan daha hızlı şekilde büyümesine rağmen uluslararası hava taşımacılığının 2021 yılının başından bu yana azaldığı ifade edilmiştir.

Tüm bu alt bileşenlere bakıldığında genel mal ticaret barometresindeki bu seviyenin (103.9) 2021 yılının ilk çeyreği için geçici bir zirve noktası olabileceği ve yükseliş trendinin kalıcı olamayabileceği değerlendirilmesinde bulunulmuştur.

Mal Ticareti Barometresindeki Olumlu Sinyaller: Tamam mı? Devam mı?

Kaynak:
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_18feb21_e.pdf

Haberde ayrıca WTO tarafından COVID-19 un yarattığı sosyo-ekonomik belirsizlikler göz önüne alınarak mevcut ekonomik durumu daha iyi analiz etmek adına mal ticaret barometresi ile beraber farklı başlıklar altında çeşitli verilere yer verilmiştir.

Bunlardan birisi olarak 1 Ocak 2020 yılından itibaren izlenen OpenSky Network kaynaklı günlük uluslararası ticari uçuş verilerine göre (yolcu ve kargo uçuşları) ticari uçuşlar toplamda artış göstermesine rağmen 2021 yılı başından itibaren %22 ve 2020 yılı Ağustos ayına göre %15 azalmıştır.

Uluslarası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayımlanan verilere göre konteyner gemilerinin limanlara günlük uğrama sıklığı 2021 yılı Şubat ayında 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %7 ve 2020 yılının Temmuz-Eylül dönemine göre %6 azalmıştır.

Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü göstergelerden birisi olan bakır madeninin vadeli işlem kontrat fiyatlarını yansıtan COMEX Endeksine göre bakırın vadeli işlem fiyatları, 2021 yılında yükselişini sürdürerek 2020 yılı Ekim ayı ortalamasına göre %25 artış göstermiştir.

Ayrıca ekonomi içerikli haberlerin günlük hacmini ve ortalama ton miktarını gösteren GDELT Project tarafından yayımlanan verilere göre ekonomi haberlerinin günlük hacmi düşüşünü sürdürürken haberlerin ortalama ton miktarı 6-9 ay öncesi döneme kıyasla daha iyimser bir düzeydedir.

Son olarak WTO, 2021 yılı ve gelecekteki dönem için COVID-19 vakalarındaki artışlara ve virüsün yeni çıkan varyantlarına bağlı olarak beklentilerin belirsizliğini koruduğunu ve bu noktada bir iyileşmenin ise aşıların etkinliğine bağlı olduğunu ifade etmektedir.

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_18feb21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_18feb21_e.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/methodology_wtoi_19aug20_e.pdf

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor