Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Mahfi EĞİLMEZ
19 Temmuz 2016Mahfi EĞİLMEZ
309334OKUNMA

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz

Son yıllarda nereye dönsek şöyle bir iddiayla karşılaşıyoruz: ‘Lozan Antlaşması 100 yıl süreli yapılmıştır. Antlaşmaya ekli gizli maddelerde, Türkiye’nin bor ve petrol başta olmak üzere madenlerini çıkarması yasaklandığı için biz bunlardan yararlanamıyoruz. Antlaşmanın süresi 2023 yılında dolacak, dolayısıyla 2023’den itibaren madenlerimizi yer üstüne çıkarıp kullanarak ve ihraç ederek hızla gelişmiş ülke statüsüne geçeceğiz.’

Bu iddia doğru mu yoksa bir şehir efsanesi mi? Eğer doğruysa bugüne kadar çıkaramadığımız madenlerimizi çıkararak 2023’den sonra zengin olacağız demektir. Eğer bu bir şehir efsanesiyse o zaman bunu kanıtlayalım ve tarihin çöplüğüne atalım.  

Lozan Antlaşması 100 Yıllık Geçici Bir Antlaşma mı?

Lozan Antlaşması metnine aşağıdaki linkler aracılığıyla ulaşılabilir:

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Metni baştan sona incelediğimizde Lozan Antlaşmasının süreli olmadığını, Türkiye’nin bor ve petrol başta olmak üzere yer altı zenginliklerinin çıkarılmasını engelleyici herhangi bir madde veya düzenleme içermediğini görmek mümkün. Lozan Antlaşması’na ekli gizli maddeler veya antlaşma ekleri olup olmadığı konusunda bugüne kadar ortaya herhangi bir şey çıkmadı. O nedenle madenlerimizi çıkarmamızı engelleyen gizli düzenlemeler olup olmadığı konusunun gerçek olup olmadığını en kritik konumdaki üç kaynağın (bor, ham petrol ve doğal gaz) çıkarılıp çıkarılmadığını inceleyerek anlayabiliriz.

Madenlerimizi Çıkaramıyor muyuz?

Türkiye’nin madenlerini çıkarıp çıkaramadığı konusunu incelerken üzerinde en çok durulan üç kaynağa ilişkin verileri ele alacağız: Bor, ham petrol ve doğal gaz.

Bor madeni

Bor madeni, cam ve seramik ürünleri üretiminde, demir – çelik sektöründe (kompakt yapıda cüruf elde etmek için), temizlik malzemeleri sektöründe (deterjan vb temizleyiciler üretiminde), tarım sektöründe (gübre üretiminde) ve daha birçok alanda kullanılan önemli bir madendir.

Bor madeni ile ilgili veriler ve bilgiler için aşağıda linki verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Bor Sektör Raporu 2015’e bakılabilir: 

Dünyadaki bor rezervi 2015 yılı itibariyle 1,3 trilyon ton olarak hesaplanmaktadır. Bu rezervin yüzde 73,2’si Türkiye’de, yüzde 6,1’i ABD’de, yüzde 3,6’sı Çin’dedir. Görüleceği gibi Türkiye bor rezervinde dünyada açık ara ilk sıradadır. Aynı yılda dünya bor üretimi 4,2 milyon tondur. Bu üretimde Türkiye yüzde 48 ile birinci sırada, ABD yüzde 29 ile ikinci sırada ve Güney Amerika ülkeleri (Arjantin, Şili, Peru ve Bolivya) yüzde 12 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Türkiye, bor madeni ihtiyacında kendi iç talebini karşıladıktan sonra ihracat da yapmaktadır. Türkiye’de bor madeni üretimini üstlenmiş olan Eti Maden İşletmelerinin 2015 yılı bor madeni satış gelirleri toplamı 809 milyon Dolar olup bunun 787 milyon Doları ihracat geliridir. 

Petrol, yaşamımızda her alanda kullanılan önemli bir kaynaktır. Ham petrol, arıtılarak enerji hammaddesi olarak kullanılmasının yanı sıra birçok türevi de farklı sektörlerde girdi olarak kullanılmaktadır. Doğal gaz, özellikle üretim ve ısınmada enerji kaynağı olarak kullanılan hayati bir kaynaktır.

Ham petrol ve doğalgaz

Ham petrol ve doğal gaz ile ilgili veriler ve bilgiler için aşağıda linki verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu 2016’ya bakılabilir: 

Dünya petrol rezervi (konvansiyonel olmayan petrol hariç) 1,7 trilyon varil, doğal gaz rezervleri 187,1 trilyon m3’dür. Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle saptanmış ham petrol rezervi 334,5 milyon varil, doğalgaz rezervi ise 3,7 milyar m3’dür.  Dünyada petrol üretimi günlük olarak 91 milyon varil, doğal gaz üretimi yıllık olarak 3,5 trilyon m3’dür. 2015 yılında Türkiye, günlük ortalama olarak tükettiği 503 bin varil ham petrolün 51 bin varilini kendi kaynaklarından (yüzde 10) üretmiş, kalan miktarını ithal etmiştir. Aynı yılda Türkiye, yıllık olarak tükettiği toplam 48,8 milyar m3 doğal gazın 398 milyon m3’ünü kendisi üretmiş (yüzde 0,8) kalan kısmını ithal etmiştir.

Madenleri arama ve kullanma faaliyetlerimiz engelleniyor mu?

Buraya kadar yaptığımız inceleme bize Türkiye’de bor, ham petrol ve doğal gazın bulunduğunu ve herhangi bir engelle karşılaşmaksızın çıkarılıp üretildiğini ve satıldığını gösteriyor. Acaba iddia edildiği gibi Lozan Antlaşmasına bağlı gizli maddeler veya eklerde doğal kaynaklarımızı aramamızı, bunlara ilişkin rezervleri saptamamızı engelleyen düzenlemeler var mıdır? Bu sorunun yanıtını vermek için var olup olmadığını veya var ise nerede olduğunu bilmediğimiz gizli düzenlemelere bakamayacağımıza göre elimizde sadece arama faaliyetlerine bakma seçeneği kalıyor.

Yukarıda değindiğimiz Bor Sektör Raporundaki veriler Türkiye’nin dünyada en büyük rezerve ve üretime sahip olduğunu ortaya koyduğuna göre Türkiye’nin bor rezervlerini belirleme, arama ve üretme konusunda herhangi bir engelle karşılaşmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Yine yukarıda değindiğimiz Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu’na göre son on yılda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından açılan sondaj kuyusu sayısı 1.594 adettir. Mart 2016 itibariyle Avrupa’nın en fazla sondaj yapan ülkesi Türkiye’dir. Türkiye’de bu tarih itibariyle açılan aktif sondaj kulesi sayısı 28’dir. Türkiye’yi 19 kule ile Norveç ve 10 kule ile İngiltere izlemektedir. Petrol ve doğal gaz aramaları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yanı sıra yerli ve yabancı şirketler tarafından yoğun biçimde yapılmaktadır. Bu bilgi ve veriler bize Türkiye’nin ham petrol ve doğal gaz arama, saptama ve çıkarma konusunda herhangi bir engelle karşılaşmadığını gösteriyor.

Sonuç

Lozan Antlaşması’nın, doğal kaynaklarımızı aramayı engelleyici gizli maddeleri olduğu ve antlaşmanın 100 yıl süreli olması nedeniyle 2023’de yürürlükten kalkacağı, ondan sonra bizim bu kaynakları çıkararak hızla gelişmiş ülke konumuna geçeceğimiz biçimindeki iddiayı ele aldık ve inceledik. Lozan Antlaşması metnine ilişkin incelememizde; antlaşmanın süreli olduğuna ilişkin hiçbir düzenleme olmadığını gördük. Ardından antlaşma metninde yer almayan ve doğal kaynaklarımızı çıkarmamızı engelleyen gizli düzenlemeler olup olmadığını araştırmaya geçtik. Burada elimizde gizli metin vb olmadığı için doğal kaynaklarımızı arayıp aramadığımızı analiz etmeye giriştik. En kritik üç kaynak olan bor, ham petrol ve doğal gazı örnek olarak seçip devletin resmi raporlarından konuyu araştırdık. Bu araştırmalarımızda gördük ki doğal kaynaklarımızı yeterince arıyoruz ve bulduklarımızı devreye sokabiliyoruz. Yani bunları aramamıza engel olan hiçbir düzenleme veya başka bir engel söz konusu değil. 

Ve sonuçta bu iddianın sadece bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu kanıtlamış ve tarihin çöplüğüne atmış olduk.  

www.mahfiegilmez.com. Bu yazı, Sn. Eğilmez’in özel izni ile yayınlanmaktadır.

Yorumlar

 • T
  Tuğba Şüküroğlu
  Bizim teknolojiye ihtiyacımız var. Neden boru tarımda yada deterjanda kullanıp daha üst düzey teknolojilere kullanmıyoruz.
 • A
  Ali efe kanat
  Lozan sonsuzdur bitmicekdir
 • E
  Enes Özdamar
  Bence,sınırlı çünkü bazı devletler 2023 yılına hedef koymaya başladı bor,petrol,doğalgaz ve daha çok yakıt kullanabileceğiz.
 • n
  nezmettin
  evet ben ce çok güzel
 • r
  rıza
  türkiye 2023 ce kadar yer altı kaynaklarını kulanamaz yalanını yayanları kınıyorum biz kömürümüzü demirimizi cıkara bildiğimiz kadarıyla petrol ve doğal ğazımızı borumuzu çıkarıyoruz be cahiler.
 • A
  Ahmet Mezgin
  Anlamadığım Niye Türkiye Asla Zengin Olamayacak mı
 • x
  xx
  hala sınırlı dıyor koyunlarım benım
 • i
  ismail enes yağ
  2023 ü Sabırsızlıkla Belkiyoruz Neler Olacağını Bilmiyoruz Umarım Hayırlı Olur...
 • N
  Necla
  Çok mutlu oldum
 • A
  Ahmet
  İnternet çıktıktan sonra 1998-99 yıllarında ortalıkta bir mail gezmeye başladı. Güya borla çalışan araba yapılmış, bor geleceğin petrolüymüş, dış güçler Ecevit'e (o zamanların başbakanıydı rahmetli) baskı yapıp bor rezervlerini Eti Bank'tan alıp ABD'ye sattırmış vs. vs.... Geçenlerde yarım akıllı bir arkadaşım aynı gönderiyi bu sefer Whatsup'tan yollamış. Aynı zırvalar gene vardı, sadece Ecevit'i Erdoğan olarak değiştirmişler. :-))) Yazdığınız makale sayesinde doğru ve gerçek bilgiye erişmemizi sağladığınız için teşekkürler Mahfi Bey, elinize-emeğinize sağlık.
 • S
  Sinan alas
  İnsanlara bay mı edilecek
 • M
  Mustafa koç
  Şimdiye kadar hemen hemen hiçbir dünya ülkesi türkiyeyle yaptığı anlaşmaya uymamış .neden TÜkiye 100 yıldır lozana sadık kalmış anlaşılır ve kabul edilir değil.
 • G
  Gizli
  Kankalar artık doğal gaz çıktı zengin olcaz ve madenciler elmas bulmuşlar onlarida satacaz ve daha çok zengin olcaz
 • S
  Sessiz sedasız
  Anlamadım gitti bu ülkeyi
 • M
  Medeni
  Bu israf olduğu sürece Türkiye asla zengin olamaz arkadaşlar
 • T
  Tuğba oğuz
  Bunu hangi beyinden noksan yazdıysa lozanin bir geçerlilik süresi yok yani Lozan Antlaşması SINIRSIZDIR. Hayatında bir tarih kitabı okumamış araştırmamiş insanlarda çıkmış burda doğru aynen yazmış hak vermiş kardeşlerim allh bir beyin vermiş ve insanoğluna beynini kullansın diye fıtrat vermiş biraz araştırın her bilgiye inanmayın gidin tarihimizi okuyun koyun sürüsü gibi birinin peşinden gitmek çok saçma araştırın çok çalışkan olun
 • Y
  Yalçın arsla
  Lozan dedikodusu hükümetin halka yaptığı bir hipnoz kandırılma şeklidir Lozan Turkiyenin kazandığı bağımsızlıgıdır , Atatürk ve silah arkadaşlarını yenemeceklerini düşününce mecbur kalındı işin özeti budur . Lozanı kotuleyenler cumhuriyet , Atatürk düşmanların yaptığı algidir.
 • b
  baran çömo0
  lozan anlaşması asla bitmiyecektir. bitersede allah herkese yardımcı olsun
 • V
  Vehbi MERİÇLİGİL
  Lozan, vadeli imzalanmış bir akit değildir.
 • H
  Hüseyin çiftçi
  Tamam ,bu bir yere kadar güzel ,fakat Irak’ta ve Suriye’de olduğu gibi ,Amerika veya dış güçler ,Türkiye’yi sömürge altına almazlar mı, yanı Amerika Türkiye’ye saldırmaz mı petrol için yoksa, Amerika NATO’dan olduğu için bir şey yapmaz mı ? gelecek hayallerimiz hepimizin,mahvolsun istemeyiz .

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor