Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent TAŞ
05 Nisan 2021Bülent TAŞ
3128OKUNMA

Kurumlar Vergisi Oran Artışını Kim İstiyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bir Kanun Teklifinde Kurumlar Vergisi oranının %20 den, 2021 yılında %25 e, 2022 yılında %23 e çıkarılması öngörülmektedir. Bu kurumlar vergisine 2021 yılında %25, 2022 yılında %15 zam demektir. Bundan önce de kurumlar vergisi üç yıl süre ile %10 zamlı uygulanmıştı. Bu %10 zamlı uygulama tam bitmişken yapılacak %25 ve %15’lik yeni zamlar 2023’den itibaren normal %20 orana dönüleceği hususunda tereddüt yaratacaktır. Böyle tereddüt ve sık sık değişen vergi oranı ortamında yatırımcının özellikle yabancı yatırımcının Türkiye’ye yatırım yapmasını beklemek hayalcilik olur.

Ayrıca yapmış olduğu yatırım üzerindeki vergi yükünün istikrarlı bir şekilde devam edeceğine güvenerek yatırım yapmış olanların bu kadar sık değişen ve artırılan vergi oranı karşısında nasıl bir haleti ruhiye içinde olacağını ve bunun gelecek yatırımlara nasıl yansıyacağını tahmin etmek çok zor olmasa gerek.

Bu derece sıkıntılı sonuçlar doğuracak bu artışın çok önemli bir gerekçesinin olması beklenir. Zira 2021 yılı bütçesi bağlanıp yürürlüğe konmuş ve üç ay süreyle de uygulanmaktadır. Harcamalar belirlenmiş, gelirler tahmin edilmiş ve buna göre oluşan açığın borçlanma yoluyla finanse edilmesi Meclisimizde kararlaştırılmıştır.

Üç ay geçtikten sonra ne oldu?

Harcamalar öngörülenin üzerinde mi gerçekleşiyor?

Son üç ay içinde ülkemiz için çok acil olan bir yatırım projesi mi gündeme gelmiştir?

Gelirler tahmin edilenin altında mı geliyor?

Yoksa borçlanmadan vaz geçip bütçe açığının aşağı çekilmesi mi düşünülüyor?

Teklifin genel gerekçesinde tüm bu sorularıma yanıt bulacağımı düşünüyordum. Ancak genel gerekçede “Hazırlanan Kanun Teklifiyle, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı” ve “Kanun teklifi ile kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için %23 oranda uygulanmasının amaçlandığı” ifade edilmektedir.

Gerekçeden anlaşılan, vergi artışının vatandaşlar tarafından istendiğidir.

Türkler vergi artışı isteyen tek millet olarak tarihe geçecektir. Söz konusu istek Kanun teklifini hazırlayan sayın milletvekillerine mi yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığına mı ulaşmıştır?

Bu istekte bulunan vatandaşlar kimlerdir?

Bunların kamuoyuna açıklanması lazım. En azından bu istekte bulunmayan vatandaşların bunu bilmeye hakkı vardır. Vatandaş bu kadar sık vergi artışının ne anlama geldiğini, nasıl sonuç doğurabileceğini salgın ortamının yarattığı olumsuz psikolojik ortamda sağlıklı değerlendirememiş olabilir.

Ancak böyle bir isteğin kanun teklifine dönüşüp Meclis gündemine taşınmış olması, böyle bir istekte bulunulması kadar ilginç. Zira faiz artışlarının büyüme ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri tartışılırken kurumlar vergisinin büyüme ve yatırımlar üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardı etmek önemli bir tutarsızlık olarak ortaya çıkmaktadır.

Maalesef sorularla dolu bir yazı yazıyorum.

Umarım Meclis tartışmaları sırasında tüm bu sorulara yanıt bulabiliriz.

Yorumlar

  • M
    Meliha Okur
    Günün en iyi yazısı

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor