Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Muhasebe ve Denetim

Doç. Dr. Engin ERGÜDEN
21 Ocak 2021Doç. Dr. Engin ERGÜDEN
7373OKUNMA

KÜMİ FRS – MSUGT – BOBI FRS – TMS /TFRS Karşılaştırmaları-2

Vergialgı.net platformunda 13 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “KÜMİ FRS – MSUGT – BOBI FRS – TMS /TFRS KARŞILŞATIRILMALARI – I” başlıklı yazımızda Türkiye’deki tüm finansal raporlama çerçevelerinin (TMS/TFRS – BOBI FRS – MSUGT ve KÜMİ FRS) karşılaştırmalarını vermeye başlamıştık. Bu haftaki yazımızda aynı başlıklı konunun ikinci kısmını irdelemeye çalışacağız.

Finansal Raporlama Çerçevesinde Finansal Tablolar  

Finansal raporların sunumuma ilişkin farklılıklar aşağıdaki tablolada verilmiştir. 

Muhasebe Politikalarının Seçimi ve Uygulanması

Finansal tablo kalemlerinin ölçüm ve sınıflandırılma amortisman yöntemleri stok maliyetini hesaplama yöntemleri işletmelerin uyguladığı politikalardan bazılardır. Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanmasına ilişkin farklılıklar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 KÜMİ FRSBOBİ FRSTFRSMSUGT/ VUK
Politika DeğişikliğiGeriye Dönük UygulamaGeriye Dönük UygulamaBOBİ FRS ile uyumlu.Mali politikalarda,  önemli etki yaratan  veya yaratabilecek bir  değişiklik yapılmışsa  bunun mali tablolara  etkileri gösterilmelidir.
Tahmin Değişikliğiİleriye Yönelik  Uygulamaİleriye Yönelik  UygulamaBOBİ FRS ile uyumluİşletmenin kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan  değişikliklere ilişkin  bilgi ve bunların  parasal etkileri  açıklanır.
YanlışlıklarGeriye Dönük  DüzeltmeGeriye Dönük  DüzeltmeBOBİ FRS ile uyumluMuhasebe kayıt ve  tekniğine uygun  olarak yapılır.

Hasılat

 KÜMİ FRSBOBİ FRSMSUGT/ VUK
Finansal Tablolara  Alma ÖlçütleriEkonomik faydaların  girişinin muhtemel olması  Faydaların güvenilir  ölçümüKÜMİ FRS ile uyumludur.Mal teslimi ya da hizmet  ifası
Vade FarkıVade farkı ayrıştırılmaz.Vade 1 yıldan uzunsa vade  farkı ayrıştırılır.KÜMİ FRS ile uyumludur.
İnşa Sözleşmelerinin  Finansal Tablolara  AlınmasıHasılat ve maliyetler  tamamlanma yüzdesi  yöntemi kullanılarak  dönemsel olarak finansal  tablolara alınır.KÜMİ FRS ile uyumludur.Hasılat, tamamlanmış  taahhüt yöntemi  kullanılarak inşa  bitiminde  muhasebeleştirilir.

Stoklar

TMS/TFRS ve BOBI FRS’de stok maliyeti¸ satın alma fiyatı, ithalat vergiler,  iade alınamayan diğer  vergiler, nakliye, yükleme ve boşaltma, mamul, malzeme ve  hizmetlerin elde  edilmesiyle doğrudan  ilişkilendirilebilen diğer  maliyetleri olarak detaylandırılan satın alma maliyetleri ile ham madde ve  malzemelerin, yarı  mamul ve mamul  haline getirilmesi için  direkt işçilik giderleri katlanılan sabit ve  değişken genel  üretim giderlerinden  sistematik bir şekilde  dağıtılan tutarları ile diğer tamamlanma maliyetlerinin toplamından oluşur.

 KÜMİ FRSBOBİ FRSMSUGT/ VUK
Vade FarkıVade farkı stok maliyetine  dahil edilir.1 yıldan uzun süreli  alımlarda vade farkı  ayrıştırılır.KÜMİ FRS ile uyumludur.
Borçlanma MaliyetleriKâr veya zarara yansıtılır.Üretimi 1 yıldan uzun süren  stoklar için katlanılan  borçlanma maliyetleri satışa  hazır hale geldiği tarihe  kadar stokun maliyetine  dahil edilir.Maliyete dahil edilebilir.
Dönem Sonu ÖlçümüMaliyet değeri üzerinden  ölçülür.Maliyet değeri ile net  gerçekleşebilir değerden  düşük olanı üzerinden  ölçülür.KÜMİ FRS ile uyumludur.
Stok Maliyetlerinin  BelirlenmesiTam maliyet yöntemi veya  normal maliyet yöntemiKÜMİ FRS ile uyumludur.Tam maliyet yöntemi
Değer DüşüklüğüDeğerinde %10’dan fazla  düşüş olması durumunda  değer düşüklüğü zararı oluşur.Net gerçekleşebilir değerin  maliyetin altına düşmesi  durumunda değer düşüklüğü  zararı oluşur.Değerinde %10’dan fazla  düşüş olması durumunda  emsal bedel üzerinden  ölçülebilir.

Maddi Duran Varlıklar

 KÜMİFRSBOBİFRSMSUGT/ VUK
KapsamMaddi duran varlıklar ve yatırım  amaçlı gayrimenkuller.Maddi duran varlıklar.-
Sonraki ÖlçümMaliyet bedeli - Yeniden değerlenmiş  tutarKÜMİ FRS ile uyumlu.Maliyet bedeli
Vade FarkıVade farkı maddi duran varlığın  maliyetine dahil edilir.1 yıldan uzun vadeli olarak satın  alınan maddi duran varlıklar, vade  farkı ayrıştırılarak peşin fiyat  üzerinden ölçülür.KÜMİ FRS ile uyumlu.
Borçlanma MaliyetleriKâr veya zarara yansıtılır.İnşası bir yıldan uzun süren maddi  duran varlıkların elde edilmesiyle  doğrudan ilişkili olan borçlanma  maliyetleri kullanıma hazır hale  gelene kadar varlığın maliyetine  eklenir.Borçlanma maliyetleri, varlığın  iktisap edildiği dönem sonuna  kadar maliyete eklenir, bu  dönemden sonra maliyete  eklenebilir ya da gider olarak  kaydedilir.
Amortisman UygulamasıZorunludur.KÜMİ FRS ile uyumlu.İhtiyaridir.
Kıst AmortismanTüm MDV'lere kıst amortisman ayrılır.KÜMİ FRS ile uyumlu.Sadece binek araçlar için kıst  amortisman ayrılır.
Amortismana Tabi TutarVarlığın defter değerinden kalıntı  değerin indirilmesiyle bulunur.Varlığın defter değerinden kalıntı  değerin indirilmesiyle bulunur.Varlığın defter değeri

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 KÜMİ FRSBOBİ FRSMSUGT/ VUK
Sonraki ÖlçümMaliyet bedeli - birikmiş itfa payı -  birikmiş değer düşüklüğüKÜMİ FRS ile uyumlu.Maliyet bedeli
Borçlanma MaliyetleriKâr veya zarara yansıtılır.İnşası bir yıldan uzun süren maddi  olmayan varlıkların elde edilmesiyle  doğrudan ilişkili olan borçlanma  maliyetleri kullanıma hazır hale gelene  kadar varlığın maliyetine eklenir.Borçlanma maliyetleri, varlığın iktisap  edildiği dönem sonuna kadar maliyete  eklenir, bu dönemden sonra maliyete  eklenebilir ya da gider olarak  kaydedilir.
Araştırma ve Geliştirme
Giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri kâr
veya zarara yansıtılır.
Araştırma safhasında yapılan giderler  kâr veya zarara yansıtılır, geliştirme  safhasında yapılan giderler varlığın  maliyetine eklenir.Araştırma ve geliştirme faaliyeti sonunda bir maddi olmayan duran  varlık elde edilmesi halinde bu  giderler, varlığın maliyetini

oluşturmakta, herhangi bir maddi  olmayan duran varlık elde  edilememesi halinde ise doğrudan  gider kaydedilmektedir.

İtfa UygulamasıZorunludur.KÜMİ FRS ile uyumlu.İhtiyaridir.

Kiralamalar

 KÜMİ FRS BOBİ FRSMSUGT /VUK TMS /TFRS
Faaliyet KiralamasıTahakkuk esasına göre  giderleştirilirTahakkuk esasına göre  giderleştirilirTahakkuk esasına göre  giderleştirilir.

Finansal kiralama-  Faaliyet kiralaması ayrımı  yok.

Bir yıldan uzun süreli  kiralamalar için aktifte  kullanım hakkı varlığı,  pasifte kira yükümlülüğü  muhasebeleştirilir.

Kullanım hakkı varlığı,  kira sözleşmesi süresince  amortismana tabi tutulur.

Kira yükümlülüğü  üzerinden etkin faiz oranı  yöntemine göre faiz  hesaplanarak  muhasebeleştirilir.

Finansal KiralamaFinansal kiralamaya konu  varlık ve sözleşmeden  kaynaklanan yükümlülük,  kiralanan varlığın gerçeğe  uygun değeri ya da kira  ödemelerinin bugünkü  değerinden düşük olanı  üzerinden kayda alınır.Finansal kiralamaya konu  varlık ve sözleşmeden  kaynaklanan yükümlülük,  kiralanan varlığın gerçeğe  uygun değeri ya da kira  ödemelerinin bugünkü  değerinden düşük olanı  üzerinden kayda alınırFinansal kiralama  konusu varlık maddi  olmayan duran varlık  olarak aktifleştirilir ve  amortismana tabi tutulur

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor