Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Haberler

02 Aralık 2021
335OKUNMA

Kültürel istihdam 2020’de %6,2 oranında azaldı

Ülkemizde 2020 yılında kültürel istihdam bir önceki yıla göre %6,2 azalarak 592 bin kişi oldu. Kültürel istihdamın %50,7'sini kadınlar, %49,3'ünü ise erkekler oluşturdu.

Kültürel istihdamda olanlar, 15+ yaş, 2015-2020


Kültürel istihdamda olanlar, 15+ yaş, 2015-2020

Kültürel istihdamda olanların %64,5'i 30-54 yaş grubunda yer aldı

Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların %64,5'i 30-54 yaş grubunda, %26,2'si 15-29 yaş grubunda, %9,3'ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların %38,7'sini yükseköğretim mezunları oluşturdu

Kültürel istihdamda olanların %38,7'sini yükseköğretim mezunları, %37,5'ini lise altı eğitimliler, %23,6'sını ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu. Bir önceki yıla göre kültürel istihdamda olan; lise altı eğitimlilerin sayısı %15,3 azalarak 222 bin kişi, lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı aynı kalarak 140 bin kişi ve yükseköğretim mezunlarının sayısı %0,4 artarak 229 bin kişi oldu.

Kültürel istihdamın %57,8'i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı

Kültürel istihdamda olanların, %57,8'i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, %42,2'si işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların %72,5'i tam zamanlı çalışırken, %27,5'i yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 37,5 saat oldu.

El sanatları çalışanlarının payı %41,2 oldu

Kültürel istihdamın %89,4'ünü kültürel meslek alanlarında, %10,6'sını ise diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların %41,2'sini el sanatları çalışanları, %18,9'unu mimar, planlamacı ve tasarımcılar, %7,4'ünü sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları, %7,4'ünü ise yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler oluşturdu.

Kültürel istihdamın mesleki alanlara göre dağılımı (%), 15+ yaş, 2020


Kültürel istihdamın mesleki alanlara göre dağılımı (%), 15+ yaş, 2020

(TÜİK)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor