Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
Nazmi KARYAĞDI
16520OKUNMA

Koronavirüs Mücadelesinde Sabun, Dezenfektan, Antiseptik Gibi ürünlerde KDV İndirimi Şart

Koronavirüs salgını sonrasında sabun (sıvı ya da katı), dezenfektan, ıslak mendil, tıbbi maske gibi ürünler artık zorunlu tüketim maddeleri arasına girdiler.

Nasıl ki temel gıda maddeleri insan hayatının devamı için zorunlu ise kişisel hijyeni sağlayıcı ürünlerin de temel ve zorunlu tüketim malları arasında yer alması gerekiyor. Halkın topluca kullanmak durumunda olduğu kamusal alanlarda ve toplu taşıma araçlarında yapılan kurumsal hijyen çalışmaları için kullanılan dezenfektanlar da temel ve zorunlu maddeler olarak sayılmalıdır.

Ancak hal böyle iken insan sağlığı açısından temel ve zorunlu olan bu ürünler en yüksek KDV oranı olan %18’e tâbiler. Dolayısıyla da yapılacak KDV indirimi gerek tüketicilerin gerekse işletmelerin COVID-19 ile mücadelesinde aile ve şirket bütçelerine önemli bir destek anlamına gelecektir.

Bugün itibariyle sabun, sıvı sabun ile Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine tabi el ve cilt dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun, el jeli, ıslak mendil, temizleme köpüğü, antiseptik solüsyon, boğaz spreyi, gargara, pudra sprey, solüsyon, şampuan, oksijenli su, batikon gibi hijyen ürünlerinde KDV toptan ve perakende aşamada %18 olarak uygulanıyor.

Biyosidal ürün nedir?

Sadece fiziksel ya da mekanik etkilerle değil, diğer başka yollarla herhangi bir zararlı organizmayı yok etme, uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da zararlı organizmanın etkisini önleme, üzerinde kontrol edici bir etki oluşturma amacıyla kullanılacak ve kullanıcıya sunulduğu haliyle bir ya da daha fazla aktif madde içeren, barındıran ya da bunların bileşiminden oluşturulan herhangi bir madde ya da karışıma veya madde ya da karışımlardan yerinde üretilen herhangi bir madde ya da karışıma veya ana işlevi biyosidal olan işlenmiş eşyaya Biyosidal Ürün deniliyor.

Biyosidal ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde belirlenmiş usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olması gerekiyor.

KDV Oranı %1 olmalı

Tıpkı temel gıda ürünlerinde olduğu sabun ve dezenfektan olarak kullanılan antibakteriyel ve antiseptik biyosidal ürünlerde KDV oranı %18’den %1’e indirilmelidir.

Bununla birlikte yine zorunlu tüketim malı haline gelen tıbbi maskedeki %8 KDV oranı da %1’e indirilmelidir.

Biyosidal Ürün üreticileri KDV riski altında olabilir

Bu arada yeri gelmişken piyasadaki bir karışıklığı açıklamakta da yarar görüyoruz. Piyasada pek çok üretici ve perakende satış işletmesinde dezenfektanla birlikte biyosidal ürünlerin hatalı bir şekilde %8 oranında KDV’ye tabi tutulduğunu görmekteyiz.

Bu tür ürünlere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca son yıllarda verilen özelgelerde KDV oranı %18 olarak bildirilmektedir. Geçmişte %8 oranı yönünde görüşler verildiğinden piyasada bir karışıklık söz konusudur.

Yaklaşık 10 yıl önce vergi mevzuatında yapılan değişiklikle İdare tarafından son verilen özelgeler sadece özelge verilen mükellefleri değil diğer mükellefleri de etkileyecek güce sahip hale getirildiğinden sektördeki tüm üreticiler ve perakendeciler vergi riski altındadır.

Bu kapsamda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna devredilen ve 19.03.2020 tarihinde yayımlanan 2020/1 sayılı genelge ekinde yer alan "Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19'a Yönelik Usul Esaslar" kapsamında Kurumca düzenlenen ruhsatlı biyosidal ürünleri üreten yaklaşık 330 firmanın bu riskin kapsamında olabileceğini tahmin ediyoruz.

Önerdiğimiz KDV indiriminin yapılması durumunda hem piyasada karışıklığa yol açan bir durum da giderilmiş olacak hem de KDV oranlarının düşmesi nedeniyle halk salgınla mücadelede ekonomik açıdan desteklenmiş olacaktır. Ancak bu indirimin gerek Ticaret Bakanlığı gerekse de Sağlık Bakanlığınca halka yansıyıp yansımadığının takibi mutlaka yapılmalıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor