Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Ersan KARACA
Ersan KARACA
257OKUNMA

Konkordato geçici mühlet/kesin mühlet sürecinde şüpheli alacak

İcra Ve İflas Kanununda, 28.2.2018 Tarihinde 7101 Sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle İflas Ertelemesi müessesesi kaldırılmış, Konkordato müessesesi yeniden düzenlenmiştir.

Bu süreçte alacaklılar açısından Vergi Usul Kanununun 322- 323. maddeleri kapsamında Değersiz Alacak ve Şüpheli Alacakların/Karşılıkların hukuki durumu hakkında 14.2.2019 tarihinde 112 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri tanzim edilmiştir.

2024 yılında konkordatonun yeniden gündeme gelmesiyle konu açıklanmaya değerdir. 

Buna yönelik detaylı açıklamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Konkordato Süreci Ve Şüpheli Alacak
Konkordato Türleri  (Muhtemel Bir İflâstan Kurtulmak İçin)
Vade KonkordatosuTenzilat KonkordatosuKarma  Konkordato
Vade Sonunda Alacaklılar, İşlemiş Faiziyle Birlikte Borcun Tamamı Ödenecektir.Borçlu Anlaşılan Ve Kabul Edilen Borcun Yüzdesini Ödemek Suretiyle Borçlarının Tamamından Kurtulur.Hem Vade Hem de Tenzilat Konkordatosu Olarak Nitelendirmek Gerekir.
Mühlet Türleri
Geçici MühletKesin MühletToplam
Geçici Mühlet 3 Aydır. 2 Ay Daha Uzatılabilir. Geçici Mühletin Toplam Süresi 5 Ayı Geçemez. Geçici Mühlet, Kesin Mühletin Sonuçlarını Doğurur.Konkordatonun Başarıya Ulaşmasının Mümkün Olduğunun Anlaşılması Hâlinde Borçluya Bir Yıllık Kesin Mühlet Verilir.  6 Aya Kadar Uzatılabilir.Geçici Mühlet; 3+2=    5 Ay         
Kesin Mühlet; 12+6= 18 Ay           
Toplam = 23 Ay                             
Buna Ek Olarak İstisnai Hallerde Karar Verilinceye Kadar En Fazla 6 Ay Mühlet Hükümlerinin Devamına Karar Verebilir.
Konkordato ve Takip Süreci
Mühlet İçinde Borçlu Aleyhine 21/7/1953 Tarihli Ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamaz Ve Evvelce Başlamış Takipler Durur, İhtiyatî Tedbir Ve İhtiyatî Haciz Kararları Uygulanmaz, Bir Takip Muamelesi İle Kesilebilen Zamanaşımı Ve Hak Düşüren Müddetler İşlemez.
Şüpheli Alacak Karşılığı
Geçici Mühlet ÖncesiGeçici Mühlet SırasındaKesin Mühlet Sırasında
Daha Önce Ayrılan Karşılığa İlişkin Herhangi Bir Düzeltme Yapılmasına Gerek Bulunmamaktadır.Geçici Mühlet Kararından Önce Dava Veya İcra Safhasına İntikal Ettirilmemiş Alacaklar İçin Geçici Mühlet Kararının İlan Edildiği Hesap Dönemi İtibariyle Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir.Geçici Mühlet Kararının İlan Edildiği Hesap Dönemi İtibariyle Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmamışsa Sonraki Hesap Döneminde Kesin Mühlet Kararının İlan Edilmesi Durumunda Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılamaz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor