Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Melek ÖZ
Melek ÖZ
2624OKUNMA

Kent ekonomisi ve kadın  

Geçmişten bugüne kadar insanoğlu hayatta kalabilmek için mücadele vermiştir. Bu mücadele ilk başta küçük yerleşim yerlerinde iken, zamanla büyüyerek kentler meydana gelmiştir. Kentlerin gelişmesiyle birlikte bir ekonomi oluşmuştur. Bu noktada kent ekonomisi kavramı karşımıza çıkmaktadır. Kent ekonomisi, şehirlerin ekonomik yapısı ve işleyişiyle ilgilenmektedir. Kent ekonomisi, kentlerin rolü, kümelenme, işgücü piyasası, altyapı ve hizmetler, gelir eşitsizliği, kentsel yeniden gelişim, çevresel etkiler vb. konularını incelemektedir.

Kentler, ekonomik büyüme, yenilik ve üretkenlik için önemli merkezlerdir. İnsanların yoğunlaştığı bu alanlar, işletmeler, hizmetler, altyapı ve işgücü gibi kaynakların yoğunlaşmasına olanak tanımaktadır.

Kentler, çeşitli yeteneklere sahip işgücü havuzlarına sahiptir. Bu, işletmelerin istihdam ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yeteneklere erişebilmelerini imkân sağlamaktadır. Geniş altyapı ve hizmet ağına sahiplerdir. Bu, ulaşım, iletişim, sağlık hizmetleri, eğitim ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda çeşitli hizmetlerin sunulmaktadır.

Kent ekonomisi, şehirlerin ekonomik dinamiklerini anlayıp, sorunlara çözüm üretmek, kentin gelişmesi için projeler hazırlamak ve kentte yaşan insanlara daha iyi yaşamlar sunmak için önemlidir.

Kent ekonomisi ve kadın arasındaki ilişki oldukça önemlidir. Özellikle kadın istihdamı açısından kent ekonomisi oldukça önemlidir. Kentler genellikle kadınlar için daha fazla istihdam imkânları sunmaktadır. Kadın Girişimciliği, kentlerde çeşitli destek programları, ağlar ve kaynaklar ile kendi işlerini kurmalarını ve büyütmelerini teşvik etmektedir. Kadınlar açısından bir diğer önemli özelliği kentler, eğitim ve yetenek geliştirme olanakları açısından daha zengindir. Kadınlar, kent ekonomisinde daha fazla yer almasını ve kentsel politikalar daha fazla yer alması gerekmektedir.

Sürdürülebilir bir kent ekonomisi için kadınların kent ekonomisinde daha fazla yer alması gerekmektedir.

“Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor