Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Kemal OKTAR
30 Mart 2022Kemal OKTAR
1636OKUNMA

KDV oranlarında yapılan değişiklikleri kolayca anlama kılavuzu

Resmi Gazetede, 29 Mart 2022 tarihli yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarında değişiklikler yapılmıştır. KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararda yapılan değişiklikleri; vergi oranı indirilen işlemler ile vergi oranı artırılan işlemler olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

KDV ORANI İNDİRİLEN İŞLEMLER

Birinci sınıf lokantalar ile konaklama tesislerindeki lokantalarda KDV oranı %8’e indirildi

Halihazırda lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzerleri, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastanelerde verilen yeme içme hizmetleri %8 oranında vergilenirken, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri konaklama tesislerin bünyesinde yer alan lokantalarda verilen yeme içme hizmetleri %18 oranında vergilenmektedir.

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri yıldızlı otellerin, tatil köylerinin ve benzeri tesislerin bünyesinde yer alan lokantalarda verilen yeme içme hizmetlerinde de %8 oranında KDV uygulanacaktır.

Arsa ve arazi teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanması öngörüldü

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listeye 36. sıra eklenerek, arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranının 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanması öngörülmüştür.

Bu oran daha önce %18 idi.

Hijyen ürünlerinde KDV oranı %8’e indirildi

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listeye 37. sıra eklenerek; sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, kağıt peçete, diş fırçası, diş macunu ve diş ipliklerinin tesliminde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Bu ürünlerde daha önce KDV oranı %18 olarak uygulanıyordu.

Çocuk bezi, hijyenik havlu, tampon ve benzeri hijyenik mallarda KDV oranı %8’e indirildi

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listeye 38. sıra eklenerek, 9619.00 tarife alt pozisyonunda yer alan hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun) tesliminde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Sözü edilen mallarda daha önce %18 oranı uygulanıyordu.

Tıbbi cihaz tesliminde %8 KDV oranı uygulanması öngörüldü

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır. Bu uygulama da 1 Nisan 2022 tarihinde başlayacaktır.

Daha önce sadece Kararname eki (II) sayılı listenin 22. sırasında G.T.İ.P. numaraları yer alan cihazlarda %8 oranı uygulanıyordu.

Tarımda kullanılan makine ve cihazlarda uygulanacak KDV oranı %8’e indirildi

8418.69.00.99.19 G.T.İ.P. numarasında yer alan süt soğutma tankları, 84.34 tarife pozisyonundaki sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar, 8433.60.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazların tesliminde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %8 oranında KDV uygulanacaktır.

Daha önce sadece 8434.10.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan süt sağma makinalarında%8 oranı uygulanıyordu.

Tohumluk ve fidan tesliminde KDV oranı %1 olarak belirlendi

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tesliminde %1 oranında KDV uygulanacaktır.

Daha önce sadece buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanlarının tesliminde %1 oranı uygulanıyordu.

KDV ORANI YÜKSELTİLEN İŞLEMLER

Konutların 150 m²’sinin üzerindeki kısmı için KDV oranı %18’e çıkarıldı

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren konut teslimlerinde:

  1. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m²’ye kadar olan kısmı %1,
  2. Yukarıda belirtilenler dışındaki konutların net alanının 150 m²’ye kadar olan kısmı %8,
  3. Her iki gruba giren konutların net alanı 150 m²’yi aşan kısmı %18,

oranında vergilendirilecektir.

Daha önce sadece net alanı 150 m²’ye kadar olan konutlar için, büyükşehirlerde olup olmamasına, yapı ruhsat tarihine ve arsa birim m² değerine göre %1, %8 veya %18 oranları uygulanıyordu.

Ancak 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikten önceki oranların uygulanmasına devam edilecektir.

Öte yandan 1 Nisan 2022 tarihinden önce teslim edilen, teslim edilmemiş olsa dahi faturası kesilen konutlar ile bunlara ilişkin ortaya çıkan vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi fer’i unsurlarda ve teslim edilen konutların iadesinde önceki oranlara göre işlem yapılacaktır.

Galericilerin özel matrah uyguladıkları otomobil tesliminde KDV oranı %18’e yükseltildi

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden galericiler, KDV mükellefi olmayan kişi veya kuruluşlardan KDV uygulanmaksızın satın aldığı ve özel matrah uyguladığı binek otomobillerini tesliminde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %18 oranında KDV hesaplayacaktır. Daha önce bu oran %1 olarak uygulanıyordu.

Bunun dışında, galericilerin;

  1. Sıfır araçlar ile araç kiralama firmalarından, sürücü kurslarından veya gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmelerinden %18 oranında KDV uygulanarak satın aldığı binek otomobillerini tesliminde %18,
  2. KDV mükelleflerinden %1 oranı uygulanarak satın aldığı ikinci el binek otomobillerini tesliminde %1,

oranında KDV hesaplanmaktadır.

Yat, kotra ve tekne tesliminde uygulanacak KDV oranı

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren %18 oranında KDV hesaplanacaktır. Daha önce %1 oranında KDV uygulanıyordu.

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilen KDV oranları, Kararın yayımını izleyen ay başı olan 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor