Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent TAŞ
Bülent TAŞ
290OKUNMA

İtfaiye öncü araçlarının vergilendirilmesi

Son günlerde “2024 Yılı KANUN ÇALIŞMALARI CUMHURBAŞKANLIĞI SUNUMU” başlığını taşıyan bir dokümana referanslar yapılarak gerek sosyal medyada gerekse yazılı ve görsel basında değerlendirmeler yapılmaktadır. Söz konusu dokümanın içeriğinden, sunumun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığının böyle bir çalışması olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Öncelikle toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren vergi düzenlemelerinin habercisi niteliğindeki dokümanın sahibinin netleştirilmesi gerekir. Eğer Gelir İdaresi böyle bir çalışma yapmış ise bunu sahiplenerek kendi internet sitesinde yayınlaması, bu şekilde toplumun bilgisine sunması gerekir.

Söz konusu dokümanda nelerin yer aldığı basında etraflıca tartışılmaktadır. Bu gayet doğal bir durumdur. Bunu spekülasyon olarak sunmamak gerekir. Ayrıca çalışma Gelir İdaresi tarafından yapılmış olsa bile bunun Hazine ve Maliye Bakanının onayı olmaksızın ilgililere iletilmesi mümkün görünmemektedir.

Bu arada sunumda yer alan bir husus özellikle dikkatimi çekti. Öneriler arasında özel tüketim vergisi kapsamı dışında olan itfaiye öncü araçlarının da ÖTV ye tabi hale getirilmesi yer almaktadır. Sunumda ayrıca Şubat 2018- Nisan 2021 arasında itfaiye öncü aracı olarak tescil edilen araç sayısının 867 olduğu belirtilmekte, ÖTV kapsamına alınma önerisinin gerekçesi ise “Bu araçlardan belediyeler tarafından satın alınanlarının itfaiye öncü aracı olarak kullanılmadığı, hatta makam aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.” olarak ifade edilmektedir. Söz konusu 867 aracın kaç tanesinin makam aracı olarak kullanıldığı bilgisine sunumda yer verilmemektedir.

Amacı dışında kullanımı engelleyecek tedbirler almak yerine toptancı bir yaklaşımla amacına uygun kullanımları da cezalandıracak şekilde vergi kapsamına almak bana doğru bir öneriymiş gibi görünmedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı için alının tüm araçlar hem özel tüketim vergisinden ( Madde 7/3-b ) hem de katma değer vergisinden (Madde 13/g) istisnadır. Eğer makam aracı olarak kullanmak vergiye tabi tutulmayı gerektiriyorsa Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı (Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları)  için alınan makam araçlarının da bu öneriye dahil edilmesi gerekmez miydi?

Vergide adaleti bir kenara bıraktım, tutarlılık bunu gerektiriyor. Aslında belki de istisna ve indirimleri kaldırmaya buradan başlamak daha uygun olurdu.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor