Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
02 Ağustos 2021Ahmet Metin AYSOY
680OKUNMA

İşverenin Mazeret İzninde İşçiye Ücret Ödeme Yükümlülüğü Var mı?

Mazereti dolayısıyla işverenin onayı ile izin verilen işçiye, mazeret izni süresi için işverenin ücret ödeme yükümlülüğü var mı?

Mazeret izni bakımından işçi ve memur arasında fark var mı?

Yazımızda bu soruları cevaplayacağız.

İş mevzuatında düzenleme

Ücretli mazeret izni 4857 sayılı Yasanın Ek 2. maddesinde yer almaktadır.

Söz konusu madde hükmüne göre;

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

Yukarıda belirttiğimiz çok sınırlı haller dışında işverenin mazeret izninde işçiye ücret ödeme yükümlülüğü yoktur.

Devlet memurları daha avantajlı

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir. (657 sayılı Yasa madde 104)

İşçi ve memur mevzuatları mazeret izinleri bakımından kıyaslandığında:

  • İşçinin çocuğunun evlenmesi halinde mazeret izni yok. Memurun çocuğunun evlenmesi halinde mazeret izni var.
  • İşçinin kayınvalidesi, kayınbabası veya kayınbiraderinin vefatı halinde mazeret izni hakkı olmamasına karşılık, memurun bu durumlarda mazeret izni hakkı var.

Mazeret izinleri ile ilgili işçi ve memur mevzuatları arasındaki söz konusu farklılığın giderilmesi uygun olacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor