Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
27 Şubat 2023Ahmet Metin AYSOY
247OKUNMA

İşten çıkarma yasağı ve işe devam etmeme

Deprem felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde çalışma ve sosyal güvenlik alanında alınan tedbirlerle ilgili 125 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 22.2.2023 tarihinde yayımlanarak aynı tarihten itibaren yürürlüğe girdi. Bu tedbirler kapsamında işten çıkarma yasağı getirildi.

İşyerinin kapanması veya faaliyetinin sona ermesi, süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, yapım veya hizmet alımı işlerinde işin sona ermesi, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması sebebiyle 4857 sayılı Yasa’nın 25 inci maddesinin birinci fıkrasının II numaralı bendi uyarınca iş sözleşmesinin feshedilmesi işten çıkarma yasağı kapsamı dışında bırakıldı.

4857 sayılı Yasa’nın 25 inci maddesinin birinci fıkrasının II numaralı alt bendinde sayılan işten çıkarılma nedenleri arasında sayılan ve işveren-işçi arasında öteden beri en çok ihtilaf çıkaran hüküm işe gelmeme sebebiyle işten tazminatsız çıkarılma halidir.

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda işçi kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeksizin işten çıkarılmasının yanı sıra işsizlik ödeneği de alamamaktadır.

Deprem felaketi nedeniyle işe gelememe veya izin almak için amirine ulaşma da sıkıntı yaşanabileceği muhakkak dikkate alınmalıdır.

Bu itibarla, deprem felaketine mahsus olmak üzere yeni bir yasal düzenleme yapılmalıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor