Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
Ozan BARDAKÇI
457OKUNMA

İsteğe Bağlı Sigorta Yeşil Pasaportu bozar mı?

Yeşil pasaport şu sıralar herkesin hayali. Almanya’dan Yunanistan’a 107 ülkeye vizesiz imkanı. Dile kolay.

Yeşil pasaport hususi pasaport olarak anılan ve üçüncü derece ve üzerinde görev yapan kamu görevlilerine verilen pasaport türü. Bu pasaporta sahip olan kişiler vize almanın çok da kolay olmadığı şu günlerde hiçbir işleme gerek kalmaksızın dünyayı dolaşabiliyor.

Yeşil pasaport kamu göreviyle ilişki olmakla birlikte pasaport sahibinin yakınları da bu haktan faydalanabiliyor. Çocuklar da anne ve babalarından dolayı bu haktan yararlanabiliyor.

Kanuna göre;

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Çocuklar için evli olmamak, öğrenime devam etmek ve 25 yaşını doldurmamak şartı getiriliyor. Şartların arasında iş, ticaret ve sosyal güvenlik hukukumuzda tam anlamıyla karşılığı olmayan “iş sahibi olmamak” başkaca bir şart olarak sıralanıyor.

İş sahibi olmamak ibaresi sosyal güvenlik hukukunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olarak geçmişte var olan 4/1-a,b,c bentlerine tabi olmamak anlamına geliyor. Dolayısıyla zorunlu sigortalı olmamak olarak ifade edilebilir. Bu yönüyle Pasaport Kanunu 25 yaşını doldurmamış çocukların işe başlamaları halinde pasaportlarını iptal ediyor.

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasının 50. maddesinde düzenlenen isteğe bağlık sigorta ise zorunlu sigortaya tabi olmayan kişiler için özel bir sigortalılık halini düzenliyor. Hatta ödemezsen de hem borcu hem sigortayı her yıl düzenli olarak siliyor.

Anne ve babasından dolayı yeşil pasaportu olan çocukların isteğe bağlı sigorta yapması halinde ise herhangi bir iş sahibi olunmadığından kanundaki engel de ortadan kalkmış oluyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor