Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Nazmi KARYAĞDI
04 Temmuz 2022Nazmi KARYAĞDI
471OKUNMA

İstanbul Finans Merkezi için güçlendirilmiş Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına ihtiyaç var

İstanbul Finans Merkezi için güçlendirilmiş Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına ihtiyaç var

Resmi Gazete’de 28 Haziran günü yayımlanan İstanbul Finans Merkezi Kanunu (7412 sayılı Kanun) ile Türkiye Cumhuriyeti, coğrafi sınırları belirlenmiş bir alanı uluslararası finans merkezi yapmak üzere önemli bir adım attı.

7421 sayılı Kanunla bu amaca yönelik pek çok kolaylaştırıcı düzenleme ve vergi istisnaları getiriliyor.

Örneğin izin, ruhsat, lisans vb. onay başvuruları ile bu bölgedeki şirketlerin çalışanlarına ve onların ailelerine ilişkin izin ve onay gibi başvuruların kolayca yapılıp hızlıca sonlandırılabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinden “Tek Durak Büro” uygulaması bunlardan biri.

Yapılan yasal düzenleme sonucunda; İFM’de finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla, finansal hizmet ihracatı sayılacak ve buradan elde edilen kurum kazançları üzerinden 2022 ila 2031 yılları arasında (10 yıl boyunca) kurumlar vergisi ödenmeyecek.

Sonraki yıllarda ise kazancın %75’i vergi dışı kalacak.

Öte yandan Bölgedeki işlemler BSMV’den tümüyle istisna tutulacak, tüm işlemler damga vergisinden ve harçlardan müstesna olacak.

Bir başka önemli düzenleme de bölge de çalışacak olanları ilgilendiriyor. İFM’de çalışmaya başlamadan önceki son üç yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerinin %60’ı ya da %80’i (koşullara göre) gelir vergisinden müstesna olacak.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına (BMVDB) önemli görev

İstanbul Finans Merkezi Kanunu, 2007 yılında kurulan ve halen İstanbul Ataşehir’de hizmet veren BMVDB’ye yeni görevler yüklüyor.

Zira halihazırda Türkiye’de bankacılık ve sigortacılık sektöründeki 111 büyük mükellefe hizmet sunan Başkanlık Türkiye’ye gelecek olan yeni kurumlara da hizmet verebilmelidir.

Zamanında hem yerli hem de yabancı yatırımcı için kurulan vergi dairesinin misyonu, tam da İFM’nin amaçlarına hitap etmektedir.

Tek Durak Büro ile kuruluşta kolaylık sağlanan kurumlara faaliyette oldukları sürece hızlı ve kaliteli hizmet de sunulması belki de birinciden daha önemli bir olgu. Bu nedenle de sektörü yakından tanıyan, finansal enstrümanlara aşina, hızlı ve doğru karar alıp bilgi sunabilen bir yapıya çok fazla ihtiyaç olacaktır.

Görüş istemeden (Özelge talebi) mükellef hizmetlerine, denetimden tahsilata her alanda İFM mükelleflerinin hizmet alabileceği tek ve son yapı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi olmalıdır.

Bu nedenle de Başkanlığın bünyesinde sadece İFM’ye hizmet verecek bir Vergi Müdürlüğün kurulması, özelge taleplerinin Ankara’ya merkeze gitmeden hızlı ve doğru bir şekilde BMVDB bünyesinde oluşturulacak yapı tarafından karşılanması gerekecektir. Öte yandan denetim ve tahsilat işlemlerine ilişkin tüm fonksiyonlar da bu alanda istihdam edilecek yetkin çalışanlar tarafından bu birim tarafından sunulabilmelidir.

Bu gereksinimlerin karşılanması için BMVD’de insan kaynakları politikasından süreç yönetimine, organizasyon yapısından belge yönetimine kadar hızla bir yapılanmaya gidilmesi kaçınılmaz gözüküyor.

Eğer İFM yıllar içerisinde büyüyecek ve Avrasya koridorunda önemli bir finans merkezi olacaksa Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hiç vakit kaybetmeden BMVDB’yi güçlendirerek finansman kuruluşlarına kaliteli hizmet sunacak bir yeniden yapılandırmaya tabi tutmalıdır.

Son olarak diğer sektörler için de (Otomotiv, telekomünikasyon, market zincirleri, demir-çelik ve makine, akaryakıt, inşaat, alkollü içecek ve tütün mamulleri, tekstil, sağlık, ilaç vb.) vergilendirme müdürlükleri şeklinde değil sektörel, uçtan uca tüm vergisel işlemlerin (tescil, görüş isteme, Çifte Vergilendirmeyi Önleme, tahsilat, denetim, iade ve mahsup, idari uyuşmazlık çözüm yolları) sektörel grup müdürlükleri altında gerçekleştirileceği yeniden yapılandırmasının da kaçınılmaz olduğunu eklemek gerekiyor.(*)

(*) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2008 yılında düzenlenen ve çalışanların katıldığı “Bir Fikrim Var” yarışmasında 3. olan Ferit ÖZ, Altan YILMAZ’ın  (Ekip olarak katılım, Gelir İdaresi Başkanlığı, KDV Müdürlüğü) önerisi de bu yönde idi: “

“Gelir İdaresi Başkanlığı merkez örgütünde fonksiyonlara dayalı yapılanmanın yanısıra mükellef gruplarına, sektörlere göre yapılanmaya geçilerek mükellefe sunulan hizmette, denetimde, tahsilatta ve her türlü yasal düzenlemede uzmanlık sağlanarak kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve gerçek anlamda "mükellef odaklılık"ın gerçekleştirilmesi.”

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor