Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Gençlerin Gözünden Türkiye

Melodi Buket KANLIOĞLU
27 Aralık 2020Melodi Buket KANLIOĞLU
2085OKUNMA

İşsizlik Çarkı Sekteye mi Uğruyor?

83 milyon nüfusuyla dinamik bir güç olan Türkiye geçmiş yıllardan beri hem dış hem de iç politikada döviz kuru, enflasyon, tarım politikası, dış ilişkiler gibi çeşitli konularda mücadele vermektedir. 15-64 yaş nüfusundan her bir vatandaşı ilgilendiren bir diğer önemli konu ise “işsizliktir”. Bir dişlinin çarklarından bir tanesinin bile dönmemesi o dişlinin hareketinde sıkıntı yaratacaktır. Dolayısıyla işsizlikte yaşanan sorun; bireyi, ekonomiyi, toplumu olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple bu yazıda bireyi ilgilendiren önemli bir konu olan “işsizlik” gerçeği üzerinde durulmuştur.

Ekonomi literatüründe dünyaca kabul görmüş olan işsizlik tanımı: “Son 4 hafta içerisindeiş arama kanallarını kullanmış ve de 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek olan bireyler” olarak bilinmektedir. Bu kısaca, iş arayıp da bulamayan kimse olarak da ifade edilebilir. Devletlerin beşerî sermaye olarak görüp, yatırım yapıp yetiştirdikleri bireyler gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkeye katkı sağlamak için yetkinlikleri çerçevesinde çalışıp, katma değer üretip ülkelerine pozitif çıktı sağlamak isterler. Burada devlet ile birey arasında “kazan-kazan” durumu vardır. Fakat gerek yatırımın doğru yapılmaması gerek kaynak tahsisindeki sorunlar ve politika hataları bireyleri işsiz bırakıp hem devletin hem de bireyin bu durumunu ortadan kaldırmaktadır. Türkiye gibi genç nüfusa sahip olan bir ülkenin geçmişten bugüne yüksek işsizlik ile mücadele ettiği ise bir gerçektir.

Verilerle işsizlik

Tabloda Türkiye’nin 2005 yılından bugüne işsizlik verileri yer almaktadır.

*Veriler Tüik’ten alınmıştır.

**Tüik verileri ile yazar tarafından hazırlanmıştır.

Türkiye’de 2005 yılında yüzde 9,5 olan işsizlik oranı zaman içerisinde hızla yükselmiştir. 2008 Küresel Krizin etkilerini 2009 yılında yüzde 13,1 ile gösteren işsizlik oranı, 2011 yılında tek haneli değere ulaşsa da 2015 yılı itibariyle yeniden çift hanelere ulaşmıştır. 2019 yılını yüzde 13,7 ile kapatan işsizlik oranı 2020 yılının temmuz ayında yüzde 13,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun küresel salgın olan Covid-19’un devam etmesi sebebiyle çift hanelerin yıl sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir. Verilere bakıldığında 2005 yılından itibaren çalışma nüfusuna katılanların sayısı artmıştır.  İstihdam edilenler ise 2018 yılına kadar artmış, 2019 ve 2020 yılında düşmüştür. Bu düşüş, Covid-19’un getirdiği olumsuz yansıma olarak görülebilir. İşsizlik oranında zirveyi gören yıllara dikkat edildiğinde sırasıyla 2009,2019 ve 2020-Temmuz olduğu fark edilmektedir. Bu yıllardaki yükselişin sebebi küresel kriz ve Covid-19 salgınıdır.

İşsizliğin bireyi ve toplumu hem maddi hem de manevi yönde olumsuz etkilediği bilinen bir gerçektir. Özellikle kriz ve salgın gibi dönemlerde işsizlik oranının yükselmesi beklenen bir gelişmedir. Üniversiteden mezun olan gençlerin kendi mesleklerine iş bulamamaları, kaynağın yanlış tahsisi, politika tercihleri, mezun gençlerin sayısının fazla olup kamu atamaların bunu karşılamaması, özel sektörde iş bulmanın zor olması, tarım ve hayvancılığa olan ilginin azalması, çalışanların ücretlerden tatmin olmaması, işsizlik yardımı alan kesimin ücretten tatmin olup işsiz olmaya alışması gibi durumlar işsizlerin her yıl giderek artmasına sebep olmaktadır. Bu durum bireye ve topluma olduğu kadar devlete de maddi yük oluşturmaktadır. Dolayısıyla işsizliğin, bireyin ve toplumun üzerindeki olumsuz yükleri hem İŞKUR eliyle hem de özel sektör birlikteliği ile azaltılmalıdır. Bunun yanı sıra, istihdamı teşvik eden gerçek manada ‘yapısal’ reformlar ile işgücü piyasasının regüle edilmesi her iki tarafın optimum noktada buluşabilmesi için elzemdir.

(Melodi Buket KANLIOĞLU, VERGİALGI Gönüllü Genç Ekonomi Gazetecileri)

Yorumlar

  • A
    Aslıhan orhan
    Ülkemizin işsizlik sorunu gayet iyi bir yazıyla açıklanmış, emeğinize sağlık.
  • G
    Galip Yağan
    Tebrikler aydınlatıcı bir makale.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor