Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Melodi Buket KANLIOĞLU
17 Mayıs 2021Melodi Buket KANLIOĞLU
1010OKUNMA

İş-Yaşam Dengesi(zliği)

Son yıllarda yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikler birtakım yenilikleri de hayatımıza dahil etmiştir. Bu değişiklikler içerisinde iş yaşam için optimum noktayı bulmak önemlidir. Bu durum ise özellikle çalışan ebeveynler için daha zorlayıcıdır. İkisi arasında bir ödünleşim söz konusu olduğu zaman birinden birindeki mutsuzluğun artması beklenir. Bireyin hem kendisi hem de ailesi için iş ve kişisel yaşamını başarılı bir şekilde yönetebilmesi; kişinin çalışma hayatındaki verimini, ailesi ile ilişkisini ve yaşam memnuniyetini de olumlu etkileyecektir. Bu durumda bireyin, işiyle ilgili ve kişisel yaşamıyla ilgili taleplerinde dengeyi bulması gerekmektedir. Bireylerin dışında hükümetler de destekleyici ve esnek çalışma uygulamalarını teşvik ederek, özellikle ebeveynlerin iş ve ev yaşamı arasında daha iyi bir denge kurmasına yardımcı olabilir. 

Kişinin İşte Geçirdiği Süre Önemli

İş-yaşam dengesinin sağlanmasında kişinin işte geçirdiği sürenin önemi yadsınamaz bir gerçektedir. Çalışmalar uzun çalışma saatlerinin kişisel sağlığı bozabileceğini, güvenliği tehlikeye atabileceğini, stresi artırabileceğini, yapılan işin veriminin düşeceğini ve hayattan alınan tatminin azalacağını göstermektedir. Birey maksimum çıktı, verim üretebilmek adına ne kadar fazla çalışırsa başkalarıyla zaman geçirme, yemek yeme veya uyumak gibi diğer etkinliklere o kadar az zaman harcamak zorunda kalacaktır. Ayrıca fazladan çalıştığı artı her bir (1) saat onun o işten alacağı faydayı da düşürecektir.

OECD verilerine göre, Türkiye'de çalışanların yaklaşık %33'ü çok uzun saatler çalışmakta ve bu durum ortalamanın %11 olduğu OECD'deki en yüksek orandır. (1)

Türkiye’de Ortalama Haftalık Çalışma Saati: 49.6

Haftalık çalışma saatlerinin ülkelerle kıyaslaması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre, seçili ülkeler içerisinde Türkiye’nin uzun saatler çalıştığı görülmektedir. Bu durum işteki verimi düşüreceği gibi aile hayatına ayrılan süreyi azaltacak, kişinin kendine ayıracağı vakti de olumsuz etkileyecektir. Çalışma saatlerini OECD ülkeleri ortalamasına getirebilmek suretiyle yüksek işsizlik oranına da orta vadede çözüm sunabilir miyiz? Kısaca, 2006-2019 yıllarında ortalama 49.6 olan çalışma saatini OECD ülkeleri ortalamasına (37.1 saat) yakınlaştırabilsek haftada daha az çalışmış olacağız, hem işten alınan verimi arttıracağız hem aile hayatına hem de kişisel hayatıma daha fazla vakit ayırabileceğiz hem de istihdamı bölüştürmüş olacağız. Belki kısa süreli çalışma oranını arttırıp yine yüksek işsizlik oranını düşürmeye olanak sağlayacağız…

İş-Yaşam Dengesi(zliği)

OECD

(1) Ayrıntılı bilgi için: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey/ -

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor