Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Enes CEBE
17 Mayıs 2021Enes CEBE
892OKUNMA

İş Dünyasında Uzaktan Çalışma Dönemi ve Olası Etkileri

Covid 19’un etkilediği alanlardan biri de şüphesiz iş dünyası olmuştur. Süreç boyunca alınan kararlar neticesinde iş dünyası şekillenmiş ve çalışma modelleri değişmiştir. Bazı işletmeler çalışma alanını ofisten eve çekerek bir değişim sürecine girmiştir. Şimdilerde yaşanan bu değişikliğin iş dünyasında nasıl yankı bulacağı tartışılmakta ve istihdamın geleceği konusunda endişeler yaratmaktadır. 

Google, Salesforce, Facebook ve HSBC gibi global firmalar uzaktan çalışmada öncü

Google, Salesforce, Facebook ve HSBC gibi dünyanın önde gelen büyük firmaları, Koronavirüsün patlak verdiği ve hızla yayıldığı zamanlarda uzaktan çalışma sistemine entegre olacaklarını bildirerek kalıcı bir değişiklik istediklerini duyurmuşlardı.

Türkiye’ye de Koç Holding ve Sabancı Holding gibi büyük şirketlerin öncü olduğunu görmekteyiz. Koç Holding'in CEO'su Levent Çakıroğlu şirketteki 35 bin ofis çalışanı için uzaktan çalışmanın kalıcı hale geleceğini duyurmuştu.

Öncü şirketlerin bu şekilde kalıcı bir değişim istemesi iş dünyasının geleceğine büyük değişiklikler getirecektir. Bu doğrultuda verimliliğin ve istihdamın nasıl şekilleneceği konusu tartışılmakta ve uzaktan çalışma sisteminin olası etkileri konuşulmaktadır. 

Uzaktan çalışmanın istihdam ve verimliliğe olası etkileri

Şirketlerin uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirmesi onlara kira, enerji, ofis giderleri, ulaşım ve personel maliyetleri açısından avantaj sağlamaktadır. Çalışanlar içinde birtakım masraflarının azalmasına ve ev ortamında daha rahat olmasına imkân vermektedir. Diğer taraftan evden çalışma sisteminin bazı işlerde istihdamı azaltıcı etkisi olabilir. Uzaktan çalışma sistemini benimseyen şirketlerin sayısı arttıkça servisçilik mesleğinde kayda değer bir azalış görmek mümkündür. Ofiste çalışan aşçılar ve temizlikçilerin de işlerini kaybetmekle karşı karşıya kalması ve ofis malzemelerinin tedariki aşamasında kırtasiyecilik ve aracı kişilerinde etkilenmesi muhtemeldir. Diğer taraftan istihdama dolaylı bir etkisi de her çalışanın evden çalışmaya müsait olmayacağı ihtimalinde ortaya çıkabilir.

Uzaktan çalışmanın verimliliğe etkisi de tartışılmaktadır. Evdeki dikkat dağıtıcı unsurların yaratıcılık ve verimliliğin azalmasına, kurumsal aidiyet ve disiplinin zayıflamasına yol açacağı düşünülmektedir. Microsoft tarafından yapılan bir araştırmaya göre, evde çalışanların mevcut ekip üyeleriyle iletişim kurma ihtimallerinin daha yüksek ancak yeni çalışanlarla iletişim kurma olasılıklarının düşük olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan evden çalışmak, farklı ekiplerle bağlantı kurma becerilerini sınırlayarak uyumu azaltabildiği gibi, yeni fikirler yaratma potansiyelini de engelleme riski taşımaktadır.

Pandemi döneminde iş dünyasında gerçekleşen yapısal dönüşümlerin geleneksel iş modellerine olumsuz etkisini de görmekteyiz. Özellikle e-ticarete ve dijitalleşmeye adapte olan işletmelerin işlerini büyüttüğü buna nazaran adaptasyon sürecini yaşayamayan işletmelerin ise işlerinde düşüş yaşadığı ve iflasa kadar sürüklendiği görülmüştür.

İş dünyasındaki bu değişimin kademeli olarak yapılacağı söylense de hızla giden bir zincirleme etkiye rastlanmıştır. Bu durumun pandemi sonrası kalıcı bir hal alması durumu ise ortaya soru işaretleri çıkarmaktadır. Nitekim hükümetlerin ve şirketlerin değişim aşamasında diyalogda kalması ve entegre sürecinde mağduriyetlerin azalması hususunda birlik olunması bu sürecin ağrılarını dindirmede ve verimli hale dönüştürmede yardımcı olacaktır. Dijitalleşmeye ve uzaktan çalışmaya uyumda sağlanabilecek teşvik ve kolaylıklar geleneksel iş modellerinin de entegre sürecini hızlandırabilir ve yaratıcı yıkımın etkisini bir nebze azaltabilir. Aksi halde istihdam ve verimliliğin kötü etkilenmesi sadece insanları değil şirketleri ve hükümetleri de kötü etkileyecektir. 

Inbusiness.com
Anadolu Ajansı

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor