Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Efecan ÇEVİK
06 Haziran 2022Efecan ÇEVİK
368OKUNMA

İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik 538 sıra no.lu VUK Genel Tebliği yürürlüğe girdi

İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, 538 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (Tebliğ) 31 Mayıs 2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile birlikte, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcılarına, Tebliğ’de sayılan işlemlere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine aşağıdaki bilgileri her ay bildirim zorunluluğu getirilmiştir:

  • Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adresleri,
  • Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgileri,
  • Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri,
  • Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgiler.

Tebliğ’in 4. maddesinin 2. fıkrasına göre, ödeme hizmetinin hizmet akdi ile bağımsız bir banka veya ödeme kuruluşundan alınması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir. Bu halde de, hesap bilgisi, işlem tutar ve tarihi gibi bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

Tebliğ’in 6. maddesine göre ise, Tebliğ’de belirlenen bildirim yükümlülükleri yerine getirmeyen yükümlüler, 213 Sayılı Kanun’a göre cezalandırılacak olup, bildirilen bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacaktır.

Tebliğ’e dayalı olarak Başkanlığa ilk bildirim, haziran ayında yapılacak olan işlemler için, 31 Temmuz 2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle, 1 Ağustos 2022 tarihinde yapılacaktır. Sonraki bildirimler ise, işlemin gerçekleştiği ayı takip eden ayın son günü yapılacaktır. Ayrıca, bildirimin kapsamına, Tebliğ’in yayımlandığı mayıs ayının son günü ile haziran ayında yayından kaldırılan ilanların da alınması, denetimin sağlıklı bir şekilde yapılması amacına hizmet edecektir.

Tebliğ, internet ilan yayın platformlarına ağır bir bildirim yükümlülüğü yüklemekte olup, vergi idaresi bakımından vergi kayıplarının önünce geçmekle kalmayacak, özellikle taşıt ve konut fiyatlarında son dönemdeki hızlı artışın da önüne geçmek adına, fiyatların piyasa koşullarına uygun belirlenmesine de katkı sağlayabilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor