Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
03 Şubat 2022Ozan BARDAKÇI
908OKUNMA

İkramiye alamayan milletvekili de olur!

Emekli aylığı denince akla gelen ikinci şey ikramiyedir. Çünkü emekli olurken memurlara emekli ikramiyesi, işçilere ise kıdem tazminatı ödenir.

Memurlara ödenen emekli ikramiyesi yürürlükte olmayan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda düzenleniyor. Kanun yürürlükte değil ama 2008 Ekim ayı öncesinde göreve başlayan tüm kamu görevlileri bir şekilde bu kanuna tabi tutuluyor. Bu nedenle 2008 yılı Ekim ayından önce memuriyete başlayanların Emekli Sandığı ile ilişkileri devam ediyor. 

Kamu görevine 2008 yılı Ekim ayından sonra girenler için ise 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun uygulanma imkanı bulunmuyor. Bu kişilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uygulanıyor. Statüsü ne olursa olsun.

Sigortalı memurlar (Ekim/2008 sonrası) hakkında uygulanan 5510 sayılı Kanunda emekli ikramiyesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyor. Bu memurlar için mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek 82 nci maddeye göre ikramiye ödemesi yapılıyor. Yani memuriyete ilişkin sosyal güvenlik rejimi değiştirilip eski rejim üzerinden emekli ikramiyesi ödeniyor.

Emekli Sandığı Kanununun “İkramiye” başlıklı 89 uncu maddesi önceki halinde hizmetlerin tümü memuriyette geçenler ile son defa Emekli Sandığına tabi çalışanlara ikramiye ödenmesini mümkün kılıyordu. Hüküm iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından İPTAL edilince 2012 yılında ikramiye yeniden düzenlendi.

2008 Ekim öncesi memurlar için emekli ikramiyesine ilişkin son düzenlemehizmetlerinin tamamımemur olarak geçenler” ile “memuriyetten kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde ayrılanlar” için ikramiye ödenmesini öngörüyor.

Yeni (5510) Kanuna tabi memurlar için emekli ikramiyesi ise “hizmetlerinin tamamı memur olarak geçenler” ile “son defa memurken emekli olanlar” için ödeniyor. Yani 2008 sonrası hizmetlerinin içinde memuriyet olan milletvekili, belediye başkanı, il encümeni, yedek subay, yönetim kurulu üyesi gibi çok sayıda sınırlı süreli kamu görevlisi ikramiye hakkından yararlanamıyor.  

Hatta 5510 sayılı Kanuna göre hizmetlerinin büyük çoğunluğu 4/1-c (memur) olarak geçen kişiye memur emekli aylığı (4/1-c) bağlansa da son defa kamuda değilse ikramiye ödenmiyor.

Son defa kamu görevi” ifadesi Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez iptal edilmesine karşın 5434 sayılı Kanunun ek 82 nci maddesi niye mi hala orada duruyor?

Belki de bir itiraz dilekçesiyle iptal edilmeyi bekliyordur…

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor