Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
21 Ocak 2021Ahmet Metin AYSOY
3623OKUNMA

İkale Bedeli SGK Primine Tabi mi?

Sözleşmenin, doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sona erdirilmesi yönündeki işlem ikale olarak adlandırılır.

İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklama (icap), ardından diğer tarafın da bunu kabulüyle bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur.

Tarafların bozma sözleşmesinde ihbar ve kıdem tazminatı ile iş güvencesi tazminatı hatta boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklardan bazılarını ya da tamamını kararlaştırmaları mümkündür.

Peki, iş sözleşmesinin ikale (bozma) ile sona ermesi durumunda; bozma sözleşmesi ile kararlaştırılan ikale bedeli SGK primine esas kazanca dahil edilecek mi?

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemelerin, prime esas kazanca tabi tutulmayacağı, ancak kanunda sayılan istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin ve ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda; iş akdinin ikale (bozma) ile sona ermesi durumunda; bozma sözleşmesi ile kararlaştırılan ikale bedelinin hangi kalem alacakları/tazminatları kapsadığının ikale sözleşmesinde ayrı ayrı açıkça belirtilmesi önem arz etmektedir.

Çünkü, söz konusu alacaklar/tazminatlar yukarda belirtildiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde istisna tutulan ödemeler arasında yer alıyorsa sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek, bu istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca dahil edilecektir

Ancak, ikale sözleşmesi ile kararlaştırılan ikale bedelinin hangi kalem alacakları/tazminatları kapsadığının ikale sözleşmesinde ayrı ayrı açıkça belirtilmemesi halinde, ikale bedeli adı altında yapılan tüm ödemeler sigorta primine tabi tutulacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor