Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Melek ÖZ
Melek ÖZ
2134OKUNMA

Hizmet Vergisi Beyannamesi ve son gelişmeler

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükelleflerine, Haziran 2007 tarihinde yayımlanan 373 sayılı VUK Genel Tebliği ile Hizmet Vergisi için e-beyanname zorunlu olmuştur. Elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannamesinin gönderilmesine ilişkin 340 ve 346 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar uygulanmaktadır.

E-beyanname programı farklı tarihlerde ihtiyaçlara göre güncelleme yapılmaktadır. Eklenen sekmeler ile birlikte yeni versiyon üzerinden mükellefler beyannamelerini vermektedirler.

Tablo 1: Önceki Versiyonlardaki Banka Muameleleri Vergisi Beyanname Kullanma Başlama Tarihi ve Kullanımdan Kaldırılış Tarihi

Hizmet Vergisi Beyannamesi ve son gelişmeler

Kaynak: Beyanname Düzenleme Programı (E-beyanname) verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Eski versiyonlardan 01.10.2004-31.01.2012 tarihleri arasındaki Banka Muameleleri Vergisi Beyannamelerine baktığımızda üç sekmeden meydana gelmektedir. Bu tarihlerde verilen beyannamelerde birinci sekmede, “Genel Bilgiler” olduğu kısımdır. Burada mükelleflere ait bilgilerin doldurulması gerekmektedir. İkinci sekmede, “ Vergi Bildirimi” yer almaktadır. Bu bölümde alınan paraların türü, matrah ve vergi yer almaktadır. Son sekmede ise, “Düzenleme Bilgileri” vardır. 01.02.2021-31.08.2016 ile 01.09.2016-31.01.2021 dönemleri arasındaki beyannamelere yeni bir sekme daha eklenmiştir. Bu dönemdeki beyanname sekmeleri şöyledir;“ Genel Bilgiler”, “Vergi Bildirimi”, Düzenleme Bilgileri” ve yeni eklene “Ekler” sekmeleridir. Ekler sekmesinde “88 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği” altında şubeler ve muameleleri vardır. “Şubeler” kısmında şube kodu, şube adı, şube vergi kimlik numarası, şube il/ilçe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde mi? , matrah ve vergi yer almaktadır. “Muameleler” bölümde ise, banka şubeleri muameleleri vergisi bildirimi vardır. “Ekler” sekmesi ile birlikte şubelerin de bilgileri, matrah ve vergi detaylarını BSMV mükellefleri bildirmeye başlamışlardır.

Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren yeni versiyon üzerinden verilmeye başlanmıştır. En son versiyonu olan bu versiyonda “Bildirimler” sekmesi eklenmiştir. “Bildirimler” sekmesinde yer alan başlıklar şunlardır:

  • Kambiyo ve Kıymetli Maden İşlemlerine İlişkin Bildirim
  • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri (VİOP) Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Bildirim
  • BSMV’ de istisna işlemlere İlişkin Bildirim
  • Krediler, Ücret ve Komisyonlara İlişkin Bildirim

Yeni versiyon ile birlikte BSMV mükellefleri, “Hizmet Vergisi Beyannamesi” in detaylı bir şekilde vereceklerdir.

Hizmet Vergisi Beyannamesi ile son gelişmeler ise https://dijital.gib.gov.tr/duyurular#0 adresinde yapılan duyurusuna göre, “01.05.2024 tarihinden itibaren Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Nisan/2024 vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerden başlamak üzere Türkiye genelinde yeni e-Beyan sisteminden (e-Beyan Prod) alınacaktır.” şeklindedir.

Nisan/2024 öncesine ait ilk beyanlar ve düzeltmeler eski sistemden alınmaya devam edilecektir. Ancak Nisan/2024 ve sonrasındaki dönemler için Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) gönderecek mükelleflerin gerekli hazırlıkları 1 Mayıs 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

BSMV’nin vergilendirme dönemi takvim yılının her ayı olarak belirlenmiştir. Mükellefler takvim yılının birer aylık dönemlerinde vergiye tabi işlemlerinde beyannamede bulunurlar. Bu ilgili aya ait beyannameyi ise ertesi ayın 15. günü akşamına kadar beyan etmesi aynı gün içerisinde ise ödemeyi yapması gerekmektedir.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, bütçe geliri içindeki payı yıllar itibariyle artmıştır. 2023 yılında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Tahsilatları (Bin TL) 132.741.766 gerçekleşmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonucu, BSMV önemi daha da artmıştır. Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren yeni versiyon üzerinden verilmeye başlanmıştır. Son gelişmeler ışığında, teknolojisine uyum sağlanabilmesi, kolay, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde beyannamelerin verilebilmesi amacıyla beyannamelere özgü veri alanlarının ihtiyaca göre yeniden tasarlanması ve beyanname düzenleme otomasyonunun modernizasyonu kapsamında 2023 yılında başlatılan yeni e-Beyan Projesinde Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) kapsamda, çalışmalar tamamlanmıştır.

1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Nisan/2024 vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerden başlamak üzere Türkiye genelinde yeni e-Beyan sisteminden (e-Beyan Prod) alınacaktır.

(1) Melek ÖZ. (2022). Hizmet Vergisi Beyannamesine Eklenen “Bildirimler” Sekmesinin, Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından Değerlendirilmesi. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 11(42), 311 - 330.
(2)https://dijital.gib.gov.tr/duyurular#0

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor