Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
11 Ekim 2021Ozan BARDAKÇI
736OKUNMA

Hizmet Tespit Davalarında Vergi Kaybı Ne Olacak?

Kayıt dışı istihdam ülkenin büyük bir sorunu. Kayıt dışılık denince ilk akla gelen sigortasız çalıştırma oluyor.

Ancak kayıt dışılık kendi içinde üç sebebe dayanabiliyor.

İşçi için hiç sigorta bildiriminin yapılmaması kayıt dışılığın ilk sebebi. Eksik gün(1)ve eksik kazanç(2)bildirilmesi ise çok gündeme gelmeyen diğer iki sebep. 

Kayıt dışı istihdamın olması için ya işveren işçisi için hiç bildirim yapmayacak ya günlerini eksik bildirecek ya da kazancı düşük gösterecek.

İşçinin bu durumu düzeltebilmesi içinse işyerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine hizmet tespit davası açması gerekiyor. Kanun gereği, SGK bu davada fer’i müdahil(3)olduğundan işçi aynı zamanda SGK’ya da dava açmış oluyor.

İşçinin davayı kazanması durumunda günleri ya da kazançları SGK tarafından düzeltiliyor. Ortaya çıkan prim alacağı 10 yıllık zamanaşımını aşmamışsa cezaları ve zamlarıyla birlikte işverenden tahsil ediliyor.

Hizmet tespit davasında, herhangi bir hizmetin veya kazancın varlığı tespit ediliyor. Böyle bir durumda işçinin sosyal güvenlik hakkı dışında bir de işçilik alacağı doğmuş oluyor. İşçilik alacağını işçi, davadan bağımsız almış ya da almamış olabilir ancak bu tutardan gelir vergisi kesilmesi gerekiyor.

Buraya kadar her şey tamam.

Fakat Maliye’nin hizmet tespit davalarından haberi olmuyor. Hal böyle olunca hizmet tespit davalarında günler ve kazançlar işleniyor, vergilerse unutuluyor

1-Ay içinde 30 günden eksik bildirim.
2-Brüt ücretin daha düşük gösterilmesi.
3-HMK md. 66; Davalı ile birlikte hukuki yararı bulunan taraf, davalı yardımcısı

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor