Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Atilla BUDAK
23 Aralık 2012Atilla BUDAK
1138OKUNMA

Herkes Elektronik Defter Tutmak Zorunda Kalabilir

Vergi Usul Kanunu’nun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 421 Seri No’lu Genel Tebliğ ile elektronik defter tutma ve fatura düzenleme zorunluluğu getirilen firmalar belirlenmiştir.

Buna göre;

  • 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında  madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli  (III) sayılı listedeki malları  (kolalı gazoz üreticileri, alkollü içecek üreticileri, sigara ve puro üreticileri) imal, inşa veya ithal edenler ile  bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi  itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

elektronik defter tutacak ve elektronik fatura düzenleyeceklerdir.

Görüldüğü üzere madeni yağ lisansına sahip olanlar ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler açısından bir tereddüt bulunmamakta. Ancak bunlardan mal alanlardan cirosu yukarıda zikredilen tutarı aşanlar da elektronik defter ve fatura uygulamasına dâhil olacaklar. Alınan malın niteliği ve tutarı açısından herhangi bir belirleme de yapılmamıştır.

Örnek vermek gerekirse, cirosu 10 milyon TL olan bir firma, şayet gazoz imalatçısı bir firmadan 2011 yılında 3 bin lira bedelle bir taşıt almış olması halinde elektronik defter tutma ve fatura düzenlemek zorunda kalacaktır.

Dolayısıyla mükelleflerin 2011 yılında mal alımı yaptığı yerleri gözden geçirmesi yararlı olacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor