Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
26 Ağustos 2013Nazmi KARYAĞDI
4299OKUNMA

Herkes EFT-POS Özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Almak Zorunda mı?

2009 yılından beri Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planlarında (şu an kadar 2 plan yapıldı ve hale 2011-2013 planı uygulanıyor) yer alan “POS cihazlarının yazar kasalarla uyumlaştırılması sağlanacaktır.” eyleminin hayata geçmesinde artık sona gelindi.

Maliye Bakanlığı’nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) 15 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 426 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

 • Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden),
 • Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (yazar kasaların) yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirildi.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz nedir?

İki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz geliştirilmiştir. Bunlar:

 •  EFT-POS özelliği olanlar ve
 • Basit/Bilgisayar bağlantılı olanlar.

Kimler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır?

Son günlerde kamuoyunda sanki tüm vergi mükelleflerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) alması gerektiği gibi bir karışıklık olduğu gözlenmekte.

Çok net olarak ifade etmek gerekirse;

Kanun gereğince “Perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirler” ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetindedir.

Öncelikle bir vergi mükellefinin şu soruya cevap bulması lazım: Ben ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda mıyım? Hali hazırda mevcut mevzuat çerçevesinde yazar kasa kullanmak zorunda olmayan bir mükellefin yeni nesil yazar kasa kullanmasına da gerek yoktur.

Örneğin: Toptan mal alım satımında bulunan bir mükellef, sadece fatura düzenlemek zorunda olup yazar kasa kullanmak zorunda olmadığından bu mükellefin yeni nesil yazar kasa almasına gerek olmayacaktır.

Aynı şekilde doktor, avukat, diş hekimi, veteriner, mimar, mühendis, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir olarak hizmet veren kişiler de serbest meslek makbuzu düzenlemek zorunda olduklarından yazar kasa kullanmalarına gerek bulunmamakta.

Hangi tarihten itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak zorunda?

 • 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundalar.
 • Ayrıca yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler de aynı tarihten itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundalar.

Hangi tarihten itibaren basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak zorunda?

Perakende mal veya hizmet satan birinci ve ikinci sınıf tacirler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorundalar. 31 Aralık 2015 tarihine kadar mevcut cihazların mali hafızaları dolmamışsa bu cihazlar kullanılabilecek.

Ayrıca şu anda ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler de 1 Ocak 2016’dan itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olacaklar.

Eski nesil ödeme kaydedici cihazların hafızasının 1 Ocak 2014 tarihinden sonra dolması durumunda ise yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alınması gerekmektedir.

Gelir İdaresi konuya özelgelerle açıklık getirdi

İdarenin Ağustos ayı içinde vergi mükelleflerine verdiği ve internet sitesinde yayınladığı özelgelere göre;

 • Seyyar EFT-POS cihazlarının, perakende teslim ve hizmet bedellerinin tahsilinde kullanılması durumunda vergi mükelleflerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanması gerekmektedir.
 • Seyyar EFT-POS cihazlarının münhasıran satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlara gerçekleştirilen teslim ve hizmet (toptan satışların) bedellerinin tahsilinde kullanılması hâlinde, bu tahsilatlarda EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Hem perakende hem de toptan satış yapılması durumunda, perakende olarak gerçekleştirilen kısımlara ilişkin tahsilatın seyyar EFT-POS cihazı ile gerçekleştirilmesi halinde bu tahsilatlar için EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması gerekmektedir.
 • Market işletmeciliği faaliyetinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan vergi mükellefi 1 Ekim 2013 tarihine kadar EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazı alması gerekmektedir.
 • Perakende ıtriyat malzemesi satışı faaliyetinde seyyar EFT-POS cihazı kullanılması halinde, bu cihazların yerine 01Ekim 2013 tarihine kadar EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alınması gerekmektedir.
 • Perakende ıtriyat malzemesi satışında seyyar EFT-POS cihazı kullanılmamsı halinde ise basit veya bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır.
 • Toptan ticaret bu kapsama girmediğinden toptan olarak gerçekleştirilen ve fatura ile belgelendirilen satışlarla ilgili olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

www.gib.gov.tr ; Mevzuat/Özelgeler

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor