Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

1181OKUNMA

Her Şeyin Değeri

Küresel Ekonomide Üretenler ve El Koyanlar

 Mariana Mazzucato

Çeviren: Esin Soğancılar, Koç Üniversitesi Yayınları, 328 sayfa, Eylül 2020

Günümüz dünyasında gerçek üreticiler kimlerdir? Ve ürettiklerinin değerini nasıl belirliyoruz? Yaşadığımız finansal ve ekonomik kriz, değerin gerçek anlamına ilişkin kavrayışımızı yitirmemizden kaynaklanıyor.

Modern kapitalizmde, değer yaratma, yani sağlıklı bir ekonomiyi ve toplumu ayakta tutan üretim süreci, değer gaspı kadar ödüllendirilmiyor. Finanstan büyük ilaç sanayisine ve enformasyon teknolojisine kadar, esas hedef üretmek değil, üretilen değere el koymak. Bir zamanlar ekonomik düşüncenin ana payandası olan değer kavramının anlamı ve taşıdığı önem artık tartışılmıyor.

Mariana Mazzucato değer kavramını çok geniş bir perspektifte ele aldığı kitabında, zenginliğin nereden kaynaklandığını hatırlamamız gerektiğini savunuyor. Değeri hangi etkinlikler yaratıyor, hangileri gasp ediyor ve hangileri tahrip ediyor? Mevcut asalak sistemin yerine sürdürülebilir, ortaklaşa yaşamaya müsait bir sistem getirmek istiyorsak, bu soruların cevapları büyük önem taşıyor. Her Şeyin Değeri yaşamak istediğimiz bir dünya modeli hakkında uzun zamandır unutulan bir tartışmayı yeniden ateşliyor.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Teşekkür 7

ÖNSÖZ 9
Zenginlik Yaratma Hakkında Anlatılan Masallar

GİRİŞ 15
Üretenler El Koyanlara İtiraz Ediyor

BİRİNCİ BÖLÜM 33
Değerin Kısa Tarihi

İKİNCİ BÖLÜM 65
Kişiye Göre Değişen Değer: Marjinalistlerin Doğuşu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 81
Ulusların Zenginliğinin Ölçülmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 105
Finans: Bir Dev Doğuyor

BEŞİNCİ BÖLÜM 137
Kumarhane Kapitalizminin Doğuşu

ALTINCI BÖLÜM 161
Reel Ekonominin Finansallaşması

YEDİNCİ BÖLÜM 187
Yenilik Ekonomisinde Değer Gaspı

SEKİZİNCİ BÖLÜM 221
Kamu Sektörünün Değerinin Azımsanması

DOKUZUNCU BÖLÜM 257
Umut Ekonomisi

Kaynakça 267
Notlar 283
Dizin 313