Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Haberler

04 Mart 2022
1024OKUNMA

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı 29 birimden 2’si, 2021 yılı Faaliyet Raporunu zamanında yayınladı

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporlarının üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanması bir örneğinin de aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve ilgili Bakanlığa gönderilmesi gerekiyor.

VergilAlgı Genç Ekonomi Gazetecilerinin yaptığı araştırmaya göre 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve KontrolKanununun hazırlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olan Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı Faaliyet Raporunu zamanında yayınlarken Bakanlığa bağlı birimlerin 29’undan ancak 2’si Faaliyet Raporunu zamanında yayınladı.

*2.Mart 2022 itibariyle oluşturulmuştur.2021 FAALİYET RAPORUNU YAYINLANDI MI?EN SON YAYINLANAN FAALİYET RAPORUNUN DÖNEMİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

EVET

BAKANLIK BİRİMLERİ

 
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel MüdürlüğüHAYIR2020
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel MüdürlüğüHAYIR2016
Muhasebat Genel MüdürlüğüHAYIR                                    2020
Risk Analizi Genel MüdürlüğüHAYIR2020'DE KURULDU
Kamu Finansmanı Genel MüdürlüğüHAYIR 
Borçlanma Genel MüdürlüğüHAYIR 
Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel MüdürlüğüHAYIR 
Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlüğüHAYIR 
Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel MüdürlüğüHAYIR 
Sigortacılık Genel MüdürlüğüHAYIR 
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel MüdürlüğüHAYIR 
Personel Genel MüdürlüğüEVET
Bilgi Teknolojileri Genel MüdürlüğüHAYIR 
Teftiş BaşkanlığıHAYIR 
Vergi Denetim Kurulu BaşkanlığıHAYIR2018
Hazine Kontrolörleri Kurulu BaşkanlığıHAYIR 
Mali Suçları Araştırma Kurulu BaşkanlığıHAYIR2020
Strateji Geliştirme BaşkanlığıHAYIR2017
Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıHAYIR2019
İç Denetim Birimi BaşkanlığıHAYIR 

BAĞLI KURULUŞLAR

 
Gelir İdaresi BaşkanlığıHAYIR2020
Türkiye İstatistik KurumuHAYIR2020
Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüHAYIR                                    2020
Kefalet SandığıHAYIR2019
Darphane ve Damga Matbaası Genel MüdürlüğüHAYIR                                    2020
Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıEVET

İLGİLİ KURULUŞLAR

 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (KİT)HAYIR                                    2020
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları KurumuHAYIR                                    2020
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuHAYIR                                    2020
Sermaye Piyasası Kurulu BaşkanlığıHAYIR                                    2020

X”

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor