Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Haberler

5080OKUNMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Yüzsüzlerini Bu Yıl Yayınlamayacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2001 yılından beri, Vergi Usul Kanununun 5/4 maddesi uyarınca her yıl;

  • Belirli bir tutarı aşan vergi borcu olanları ve
  • Haklarında belirli tutarın üzerinde vergi, vergi cezası ve gecikme faizi tarhiyatı kesinleşen mükellefleri

hem vergi daireleri panolarında hem de Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde belirli süreler arasında yayınlamaktaydı.

Normalde Eylül ayı içinde listeler yayınlanırken Ekim ayının ortalarına gelmiş olmamıza rağmen geçen yılın listeleri henüz yayınlanmadı. 

Vergi yüzsüzleri ilan süreci nasıl işliyor?

Önce Bakanlıkça ilanın ne zaman yapılacağı ve hangi parasal büyüklüklerin dikkate alınacağına ilişkin bir Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanıyor.

Daha sonra ise Genel Tebliğde belirlenmiş olan tarih aralıklarında vergi dairelerinde ve gib.gov.tr’de listeler açıklanıyor.

Son olarak geçen yıl 3 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan 508 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile

  • Her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin,
  • 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2018-31 Haziran 2019 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması

suretiyle 26 Ağustos 2019 ile 9 Eylül 2019 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 10 Eylül 2019 ile 24 Eylül 2019 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Son durum ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) haberimizin yayınlandığı güne kadar 2019’a ilişkin listelerin yayınlanması konusunda VUK Genel Tebliği yayımlamadı.

Ancak bir genel tebliğ yayınlanarak yılın sonuna kadar listelerin kamuoyunun bilgisine sunulması mümkün.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor