Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ticaret Hukuku

Hasan Halil GÖNÜL
30 Aralık 2020Hasan Halil GÖNÜL
18308OKUNMA

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerine Kayıt Sistemi Geliyor! (Son Baskı)

Geçen yıl, 10 Kasım 2019 tarihinde VERGİALGI’da “Hamiline Yazılı Hisse Senetlerine Kayıt Sistemi Geliyor” başlıklı bir yazımız yayınlanmıştı.

O yazıda; OECD bünyesinde faaliyette bulunan Vergi Amaçlı Saydamlık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu Eş Değerlendirme Raporları kapsamında 2013 yılında Türkiye’nin de denetimden geçtiği, denetim raporunda hamiline yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin belirlenmesinin olanaksızlığının tam eksiklik olarak belirtildiği ve bu nedenle de değerlendirme kısmında “Türkiye’nin hamiline yazılı hisse senetlerinin sahiplerinin her durumda belirlenebilir olması için uygun mekanizmaların oluşturulması konusunda gerekli önlemleri almasının” tavsiye edildiği hususları belirtilmişti.

Ayrıca bu hususun 8 Kasım 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2020 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu tarafından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a sorulduğu ve Bakanın da “çalışmaların tamamlandığını ve en kısa zamanda yürürlüğe girmesini beklediklerini” ifade ettiği belirtilmişti.

Ancak aradan bir yıl geçmesine karşın bu konuda bir gelişme olmayınca konu 2021 yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu tarafından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a yeniden sorulmuş ve Bakan da yine “çalışmaların tamamlandığı ve TBMM gündemine geleceği” şeklinde genel bir yanıt vermiştir.

Bunun üzerine 6 Aralık 2020 tarihinde VERGİALGI’da bu kez “Hamiline Yazılı Hisse Senetlerine Kayıt Sistemi Geliyor! (2. Baskı)” başlıklı bir yazımız yayınlanmıştı. Bu yazıda da konu kısaca özetlenmiş ve bir yılda bir gelişme sağlanamadığına ve Bakanın yine benzer bir yanıt vererek çalışmalar hakkında ayrıntılı bir bilgi vermediğine dikkat çekmiştik ve bu nedenle de yazımızı da “Hal böyle olunca bize de yazımızın 2. baskısını yapmak düştü. Ancak bu gidişle bu yazının baskı rekorları kırması da muhtemeldir.” diye bitirmiştik.

Ancak bu kez gelişmeler bu yönde olmadı. 16 Aralık 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifinde konuya ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Bu düzenlemeler teklifin Genel Kurul’da kabul edilen halinde 27 ilâ 34. maddelerde yer almaktadır. Teklif, 7262 sayılı Kanun olarak kabul edilmiş olup Resmî Gazete’de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilmiştir.

Peki düzenleme ile nasıl bir uygulama getirilmektedir.

  • Anonim şirket yönetim kurulları, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, senetleri pay sahiplerine dağıtmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmek zorundadırlar.
  • Kayden izlenmeyen hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde, devrin şirket ve üçüncü kişiler nezdinde hüküm ifade etmesi için pay senedini devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulması zorunlu hale getirilmiştir. Hamiline yazılı pay senedini devralan tarafından gerekli bildirimde bulunulmazsa, devralan bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacaktır.
  • Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır.
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar yetkili kılınmış mercilerle paylaşılacaktır.
  • Hamiline yazılı pay senedi çıkardığı halde, hamiline yazılı pay sahipliğine ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyen şirketlere 20 bin TL, hamiline yazılı pay senedini devralmasına rağmen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay sahiplerine ise 5 bin TL idari yaptırım uygulanacaktır.
  • Ayrıca yapılan değişikliklerin mevcut duruma uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü de öngörülmüştür. Buna göre hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar payına sahip oldukları anonim şirkete başvurmaları ve şirketin de bu bilgileri 5 gün içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmesi gerekmektedir. Başvurmayan pay sahipleri başvuruda bulununcaya kadar haklarını kullanamayacaklardır. Başvuruda bulunmayan hak sahipleri ile bildirimde bulunmayan şirketlere ise yukarıda belirtilen para cezaları uygulanacaktır.

Bu arada daha önce yapılan denetimlerin ikinci aşaması olarak Türkiye’nin -salgın izin verdiği ölçüde- 2021 yılının ilk yarısında yine bir denetim geçireceğini de hatırlatalım. (Program aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.)

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki yapılan düzenlemeler yerindedir ve bundan memnun olmak gerekir. İlgililerine ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/schedule-of-reviews.pdf

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor