Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
12 Nisan 2021Ozan BARDAKÇI
14301OKUNMA

Hadi SGK’ya Dava Açalım; İyi de Nereye ve Nasıl?

80 milyonu ilgilendiren şeklinde cümleye başlayabileceğiniz ender kurumlardandır Sosyal Güvenlik Kurumu. Nitekim herkesin bir şekilde iş ve işlemi olmuştur SGK’da. Emeklilik, ölüm aylığı, emzirme ödeneği, prim borcu gibi çeşitli konular girmiştir gündeminize.

SGK ile yaptığınız işlemlerde hata olduğunuz düşündünüz ve hakkınızı aramak istediniz. Akla ilk gelen SGK bir kamu idaresi olduğuna göre işlemlerine idare mahkemesinde dava açılacağı yönündedir. Her ne kadar SGK bir kamu idaresi olsa da 5510 sayılı Kanunun 101 inci maddesine göre; “bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde …. uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür.” 102 nci maddede ise işverenleri ilgilendiren idari para cezaları düzenlenir. İdari para cezalarına ise idare mahkemesinde dava açılır.

Ekim/2008 döneminde önce memur olan kişiler hala T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olduklarından onlar için (ikametleri neresi olursa olsun) yetkili, Ankara İdare Mahkemeleridir. Ekim/2008 döneminden sonra memur olanlar için ise işlemler Ankara’da yapıldığından yetkili, Ankara İş Mahkemeleridir. Memurlar için dava Ankara’da açılıyor ve memuriyete girişe göre idare mahkemesi ya da iş mahkemesi davaya bakıyor.

Memur değil de işçi ya da esnaf yahut bu kişilerin hak sahibi iseniz iş daha da karışıyor. Ülkemizde sosyal güvenlik mahkemeleri olmadığı için davanızı iş mahkemesinde açmanız gerekiyor. Ama hangi iş mahkemesinde açacaksınız?

25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 1950 yılında çıkan eski İş Mahkemeleri Kanunu kaldırıldı. Eski iş mahkemeleri kanununda “İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde”  dava açılır ifadesi yer alıyordu. Ayrıca 2012 yılında eski kanuna bir fıkra eklendi. Birden çok iş mahkemesi bulunan yerlerde Sosyal Güvenlik İhtisas Mahkemeleri kurulabilir diye.

7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanununda sosyal güvenlik mahkemelerine ilişkin düzenleme yer almıyor. Davada yetkili mahkemeyi düzenleyen 6 ncı maddesinde; “İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.

Yukarıda yer alan kanun maddelerinden anlaşılan işçi, esnaf ve bunların yakınları iş mahkemesine açacakları davayı işlemi yapan SGK ünitesinin olduğu yerde açacaklardır. Peki, işlemi yapan SGK ünitesi neresidir? Memurlarla ilgili işlemler Ankara’da yürütülüyor. İşçi ve Bağ-kurlular için ise son muamele merkezleri dosya işlemlerini yapıyor.

Son hizmeti Elazığ’da bir baraj inşaatında geçen mühendis eşiniz vefat etti. Eşinizden aylığı bağlayacak olan yer Elazığ Sosyal Güvenlik Müdürlüğüdür. Çünkü aylığı son hizmet ünitesi bağlar. Siz ister Tekirdağ’da yaşayın ister Muğla’da. Eşinizden kalan ölüm aylığıyla ilgili işlemlere Elazığ İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir. Bu arada İş Mahkemelerinin tabi olduğu Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre ön inceleme duruşmasına katılmanız zorunludur. Aksi halde dosyanız düşer. Son olarak gitmeden mahkeme kalemini sürekli arayın, olur da hâkimin canı gelmek istemezse size yok yere mazeret dilekçesi yazdırmasın kalemdekiler.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor