Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Melek ÖZ
Melek ÖZ
4279OKUNMA

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi-1

Bilgi iletişim teknolojileri ve finansal alanlarda yaşanan hızlı gelişmelerine paralel olarak elektronik belge uygulamalarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu sayede mükelleflerin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve konforu, etkin analiz ve denetim gibi birçok kolaylık yaşanmıştır.

Bu kapsamda, 1 Haziran 2019 tarihli ve 30791 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 01/09/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca sunulan yeni teknolojik gelişmelere uygun, kullanımı kolay ve mobilitesi yüksek ve fiziksel/klasik tahsilat araçları (fiziki POS cihazları) gerektirmeyen daha düşük maliyetli çözümler uygulamada ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu kapsamda, mal ve hizmetlerin satışına yönelik işlemlerle buna yönelik tahsilatların güvenliğinin ve belge düzeninin sağlanması son derece önemlidir.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (GMÖEBYS), finans kuruluşları ya da ÖKC üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından 507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izin verilen sistemdir.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi için önemli olan Güvenli Mali Uygulaması (GMU), GMÖEBYS kapsamında yapılan tüm işlemlerin güvenli bir şekilde başlamasını ve güvenli bir şekilde sonlanmasını sağlayan ve ayrıca diğer uygulamaların bağlı olarak çalıştığı merkezi sistem ve uç nokta yazılımlarının tamamını içeren ana uygulaması şekilde tanımlamıştır.

GMÖEBYS için diğer önemli olan işletici kuruluşlardır. İşletici Kuruluş, 507 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde tanımlanan Finans Kuruluşu veya Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticilerinden, sistemi işletmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen ve Sistemin işletilmesi nedeniyle Bakanlık, Gelir İdaresi Başkanlığı ve sistem kapsamındaki hizmetlerden yararlananlara karşı asli sorumlu olan kuruluşlardır.

Sisteminin amacı, vergi doğuran mal ve hizmet satış işlemleri ile bunlara bağlı olarak yapılan ödemeleri/tahsilatları vergi kayıp ve kaçağına yol açmayacak şekilde, donanım bağımsız güvenli mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirmek ve sonuçlarını işlemin mahiyetine uygun düzenlenecek mali nitelikli e-Belgeler yoluyla kayıt altına almaktır.

Özetle, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, mükelleflerin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulmasında, iletilmesinde ve muhafazasında verimlilik, maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve konforu, etkin analiz ve denetim gibi birçok kolaylık sağlamaktadır.

(1) https://ebelge.gib.gov.tr/gmoebysmevzuat.html

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor