Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Ömer ŞENER
17 Şubat 2022Ömer ŞENER
2131OKUNMA

Güncel özelgeler ışığında dar mükellef kurumlardan alınan hizmetlere ilişkin tevkifat sorumlulukları

Kurumlar Vergisi Kanunun (KVK) 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, yani dar mükellef kurumlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

KVK’nın 30’uncu maddesinde ise, dar mükellef kurumların kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dâhil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenlere vergi kesintisi sorumluluğu yüklenmiştir.

Bu çerçevede tam mükellef kurumların yurtdışından aldığı hizmetlerde hizmet içeriği/niteliği önem kazanmaktadır. “GİB’in sitesinde yer alan güncel özelgeler ışığında” dar mükellef kurumların sunduğu hizmetlerin içeriklerinin hangi kazancın konusuna girdiği ve stopaj sorumluğunun olup olmadığını tablo halinde internet uzantılarıyla istifadenize sunuyorum.

Hizmet içeriği ve stopajın gerekip gerekmediğini değerlendirdikten sonra hizmet alınan ülke ile imzalanan ÇVÖA’ nın (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları) ilgili bölümüne bakmak gerekmektedir.

Tabloda bu hususa yer verilmemesinin sebebi: hizmet alınan bazı yurtdışı mukim bölgeler (Monaco- Dominik cumhuriyeti vb.) ile imzalanmış ÇVÖA bulunmaması ve bazı ülkeler ile imzalanan ÇVÖA gereği aynı hizmet konuları farklı vergilendirilebilme niteliğine sahip olabilmesidir.

Gözden kaçan hususlarla alakalı olarak “omerrsenerr_@outlook.com” e-mail adresime geri dönüş yapar iseniz mutlu edersiniz.

İyi okumalar.

Sıra NoHizmetin adı (Ödemenin Niteliği)KVK Stopaj Var-Yok/NEDENİKDV Yönünden DeğerlendirmeÖZELGE uzantısı
1İhraç edilen mallara ilişkin Yurtdışına Destek primi (ciro primi)Yok-Ticari KazançKonuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/139903
2TV yayını dağıtım hizmet bedeliVar-Gayrimaddi HakKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/101239
3Vinç kiralaması (sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı ve hakkı)Var-Gayrimaddi HakKonya Girer-Tevkifat Veya Gümrükte Beyanhttps://gib.gov.tr/node/93240
4Analiz hizmet bedeliVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/98305
5Sanatçılara performans bedeliVar-GVK/94-2-bKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/153374
6Dublaj ve miksaj hizmet bedeliVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/98757
7Ön arıtma sistemi için anahtar teslim tesis bedeli (Anahtar Teslim Proje- Malzeme Tedariki Söz. Dâhil- Yapım İşi Süresi 6 Aydan Fazla)TC'de İş Yerine Sahipliği Kabul Edilir-İç Mevzuat Hükümleri UygulanırKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/92174
8GSM aboneleri için yurt dışında bulunan içerik platformuna erişim hizmeti (çoğaltma, değiştirme hakkı yok)Yok-Ticari KazançKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/91574
9(Sıra No:8’de yer alan hizmet (çoğaltma, değiştirme hakkı var)Var-Gayrimaddi HakKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/91574
10Kullanmak/satmak üzere piyasada bulunmayan bir interaktif ürünün özel olarak hazırlatılmasıVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/91574
11Lisans hakkı bedeliVar-Gayrimaddi HakKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/99247
12Yurt dışındaki şirket ortağı firmadan borç alınması (örtülü kazanç dağıtımına konu)Var-Kar Payıdır- KVK/30-3-%15 Tevkifat-Önceden Yapılan %10 MahsupKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/89782
13Yurt dışındaki şirket ortağı firmadan borç alınması (örtülü kazanç dağıtımına konu değil)Var-Alacak Faizi-KVK/30-1-Ça-İv-%10 TevkifatKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/89782
14Yurt dışındaki şirket ortağı firmadan borç alınması (faiz tahakkuku ve ödemesi yok)Yok (Nakden Veya Hesaben Ödeme Yok)Konuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/89782
15Franchise ödemeleriVar-Gayrimaddi HakKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/95575
16Yangın helikopterinin ekibi ile kiralanma bedeliVar-GMSİKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/95365
17Yurtdışı pazar ve müşteri bulma faaliyetleri (salt komisyonculuk)Yok-Ticari KazançKonuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/91962
18Yurtdışı pazar ve müşteri bulma faaliyetleri (pazar araştırması-pazarlama-yönetim hizmetleri dâhil)Var-SMKKonuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/91962
19Tercümanlık hizmet bedeliVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/112191
20Yabancı sanatçılar için yurt içindeki firmalara ödenen konaklama, ulaşım, yemek bedelleriVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/97693
21Üretim ve finansal danışmanlık hizmetiVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/97463
22Yazılım, program geliştirme hizmetinin alıcının işyerinde yurtdışındaki satıcıya bağlı elemanlarca verilmesiVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/98425
23Yurtdışında geçici görevli şirket personeline iki ülkede de ücret ödenmesi (imzalanan ÇVÖA göre Türkiye'de mukimi tayin edilmiş)Var-GVK/94-1Konuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/95820
24İnternet üzerinden alınan bilgisayar yazılımıVar-Gayrimaddi HakKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/90835
25Bankadan alınan kredinin yurtdışındaki menkul kıymetleştirme kuruluşuna devredilerek bu şirketten temin edecek kredi için ödenecek faizVar-Alacak Faizi-KVK/30-1-Ça-ii-%1 TevkifatKonuya Girer-KDVK 17-4-e İstisnahttps://gib.gov.tr/node/89809
26Kalite belgelendirme eğitimiVar-SMKKonuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/98210
27Makine Tamir HizmetiVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/100253
28Royalty bedeline ilişkin aleyhte kur farkıVar-Gayrimaddi HakDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/133212
29Bankanız tarafından yurt dışı banka arasında karşı taraf risklerinin güvenceye alınmasını temin için söz konusu kurumlardan alınan nakdi teminat bedeline tahakkuk eden faizVar-Geçici 67Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/124345
30Stratejik satış-personel-ürün destek hizmetleriSMK'dır- Almanya İle İmzalanan ÇVÖA Gereği "Ticari Kazanç" Kap. Ele Alınacak- Tevkifat YokDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/121944
31Muhasebe, finans ve yönetim bilişim sistemleri destek hizmetleriGayrimaddi Haktır- Almanya İle İmzalanan ÇVÖA Gereği "Ticari Kazanç" Kap. Ele Alınacak- Tevkifat YokDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/121944
32SAP yazılım kullanım ve uyarlama bedelleriVar-Gayrimaddi HakKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/110621
33Yolcu Vagonu Proje Temin HizmetiVar-Gayrimaddi HakKonuya Girer-KDVK 13-a İstisnahttps://gib.gov.tr/node/110461
34Malzeme temininin yurt dışındaki firma tarafından, onarım işinin ise Türkiye'deki şube aracılığı ile gerçekleştirilen anahtar teslim bir işVar-KVK/30-1-aDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/110886
35Türkiye İstanbul Şubesinin kullanımına tahsis edilen laptopların kiralama bedeliVar-Gayrimaddi HakKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/110411
36Hollanda'da ki merkezin kurduğu hayır kurumuna şube adına yapılan ve şubeye fatura edilen bağışVar-Ana Merkeze Aktarılan TutarKonuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/110411
37Almanya mukimi şirketten isim hakkının satın alınmasıYok-ÇVÖA Gereği Yurtdışında Vergilenmesi Gerekmektedir.Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/110146
38Yurt dışındaki firmalardan internet üzerinden alışverişlerde, mobil ödemeler için aracılık hizmeti veren şirketin ödemeleriYok-Ticari KazançKonuya Girer- Aracı Sorumluluğu Yok.https://gib.gov.tr/node/105052
39Türkiye’ye gelmeksizin ihracata ilişkin reklam, mümessillik ve pazarlama hizmetiYok-Ticari KazançKonuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/110721
40Tasarım dokümantasyon, montaj, test, işletmeye alma, eğitim hizmetleriVar-SMKDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/110451
41Lojistik, montaj denetimi, aydınlatma armatürlerinin test hizmetleriYok-Ticari KazançDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/92151
42Vagon ve ekipmanların dizayn ve çizimleriVar-Gayrimaddi HakDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/95723
43Su altı kazık çakımı yapan makine kirasıVar-Gayrimaddi HakKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/97505
44Spor kulüplerine bonservis bedeli ödemesiVar-Gayrimaddi HakDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/92062
45"Master Franchise" konumundaki şirketin Türkiye'de franchise firmalarından elde ettiği gelirin %2'sini yurtdışına ödemesiVar-Gayrimaddi HakDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/90178
46Fizibilite hizmetiVar-SMKDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/100392
47Gelecekte sahip olunacak patentler, teknik bilgiler ve işletme teknolojisi için lisans ve telif bedeliVar-Gayrimaddi HakDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/95149
48Temettü ödemeleriVar-MSİ-%15Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/96393
49Turizm ve acente hizmetleriYok-Ticari KazançKonuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/110491
50Engel Atlama Atı İthali  (T.C. Sınırlarına Girene Kadar  Yapılan Sigorta Bedeli- Satış Bedeli İçinde Yer Alan Eğitim-Sağlık Hizmet Bedeli Dâhil)Yok-Ticari KazançDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/98912
51Yurtdışından finansal kiralama ile uçak kiralayıp uçakları T.C’ ye getirmeden başka ülkeye kiralamakVar-GMSİ (6361 sayılı kanun kapsamında ise %1)Konuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/92345
52Yurtdışı mukimi şirketin T.C.’ de yer alan şubesinden alınan Petrol sondajlama hizmetiYok-(Şube faaliyeti nezdinde ticari kazanç olarak beyan gerekir.)Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/99831
53Yurtdışı Federasyonuna bağlı sporcuya T.C’ de yapılacak reklam çekimi için doğrudan/dolaylı yapılan ödemelerVar-SMKDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/96054
54Menajerlik hizmetiVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/95813
55Türkiye mukimi şirketin, İtalya'da hizmet veren müdürünün kaldığı misafirhane için yaptığı kira ödemeleriVar-GMSİDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/101147
56Ücretli özelliklerinin aktifleştirme yoluyla kullanımı hakkının sunulması karşılığında alınan ve yurtdışına aktarılan bedelYok-Ticari KazançDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/92333
57İnternet üzerinden reklam verilmesi amacıyla yapılan alan kiralamasıYok-Ticari KazançKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/100685
58Kripto (şifreleme) cihazlarının ve bunların yazılımlarının garanti, bakım ve destek süresinin uzatma bedelleriVar-SMKKonuya Girer-Tevkifathttps://gib.gov.tr/node/91531
59Arızi olarak yapılan "Time-Charter İşletmeciliği" hizmetine ilişkin kazancın yabancı kuruma kazanç sağlayan olarak  yurtiçindeki firma tarafından verilmesiVar-KVK 30/6Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/98862
60Sermaye azaltımına gidilerek hâkim ortak olan yabancı şirkete ödenen sermayenin iade bedeliYok (Sermayesi içinde GYK, enflasyon düzeltmesi farkları, yedekler ve fonları bulunmuyorsa)Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/95521
61Serbest Bölgede yapılan inşaata çalışan işçilerin ücret ödemeleri (3218 sayılı kanunun geçici 3. maddesinde yer alan istisna şartları bulunmamaktadır.)Var-GVK 94/1Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/101094
62Deney ve test hizmeti kapsamında proforma faturaya istinaden avans ödemesiVar-SMK (KVK 30/1 avanslar dâhil)Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/95362
63Monaco mukimi şirketten uydudan yayın yapmak üzere frekans kiralama bedeli(Monaco ile ÇVÖA bulunmamaktadır. İç mevzuat hükümleri uygulanır.)Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/99721
64BM onaylı proje kapsamında gönüllülük esasına göre yolculardan alınacak bağış bedellerinin IATA'ya aktarılmasıYok-Bağış bedelleri kazanç ve irat konusu değildir.Konuya Girmezhttps://gib.gov.tr/node/93802
65Müşterilerin yazılı açıklamaları kapsamında Yurtdışına yapılan tevkifat konusu döviz transferlerinde aracı bankanın tevkifat yapıp yapmayacağıYok-Tevkifat yükümlüsü değildir.Değerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/89867
66Haber bülteni hazırlanması, seslendirme, haber sunumu, haber görüntüleri, teknik hizmetler, organizasyon, program danışmanlığı, planlama ve koordinasyon hizmetleri alımlarıVar-Gayrimaddi hakDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/95260
67Ham veya işlenmiş uydu görüntü bedelleriYok-Ticari KazançDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/95696
68Telekomünikasyon hizmetleriYok-Ticari KazançDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/92401
69Dar Mükellef şirketin Türkiye'de bulunan limited şirketteki hisselerinin alınmasıYok- KVK özel beyan hükümleri geçerliDeğerlendirme yok*https://gib.gov.tr/node/92591
*Özelgede mükellef konuyu detaylandırmamış ve KDV açısından Değerlendirme istememiştir.

 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor