Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bilal ASLAN
06 Mart 2016Bilal ASLAN
1813OKUNMA

GMSİ Beyanında Mükelleflerin Gerçek Gider Fobisi

Malumunuz mart ayına girdik mart ayı da gelir vergisi mükellefleri (geliri sadece basit usul tespit edilen mükellefleri hariç) için gelir vergisi beyan dönemidir. Gelir Vergisi Kanununun(GVK) en önemli gelir unsurlarından biri de Gayrimenkul Sermaye İradıdır(GMSİ). Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkul sermaye iradı beyan edilirken iki tür gider yöntemi belirlenmiş olup bu yöntemlerden biri gerçek gider yöntemi bir diğeri ise götürü gider yöntemidir.

Gerek mükelleflerin vergi mevzuatının karmaşık görmesi gerek mükelleflerin basite kaçmak istemesi gibi nedenlerle mükellefler GMSİ'lerini beyan ederlerken genellikle götürü gider usulünü seçmektedirler. Oysaki GMSİ mükellefleri beyanda bulunurken iki tür gider yöntemini göz önünde bulundurmalı hangi yöntem kendi lehlerine ise o yöntemi seçmelidirler.

Bence mükellefler GMSİ'lerini beyan ederlerken gerçek gider fobisini bir tarafa bırakıp gelir vergisi kanunun 74. maddesindeki gerçek giderlerin neler olduğuna bakmalı her iki gider yöntemine göre ödeyecekleri vergi miktarını hesaplayıp hangi yöntemde daha az vergi ödeyeceklerse o yöntemi tercih etmelidir. Çünkü GMSİ mükellefleri daha az vergi ödemesi gerekirken veya vergi iadesi alma hakları varken götürü gider yöntemini seçerek bazen daha çok vergi ödemekte bazen de vergi iadesi hakkını kullanmamış olmaktadır.

2015 takvim yılı için GMSİ beyan süresi 1-25 Mart 2016 tarihleridir. Henüz beyan süresinin başındayız ve mükelleflerin GMSİ'lerini beyan etmek için daha epey bir süreleri var mükelleflerin bu süre içinde GMSİ'deki gerçek gider yöntemine bir bakıp ona göre karar vermelerinde fayda göreceklerdir.

GMSİ mükellefi olarak kiraya verdiğiniz mal ve haklar için aşağıdaki giderler ve ödemeleri yapıyorsanız veya kiraya verdiğiniz mal ve haklar için faiz ödüyorsanız gider yönteminizi seçmeden önce bir daha düşünün.

 1. Aydınlatma, ısıtma, su, asansör, yönetim, sigorta, bakım ve idame, onarım gideri,
 2. Vergi resim harç ve şerefiye ödemeleri,
 3. Mukaveleye, kanuna veya ilama istinaden yaptığınız zarar, ziyan ve tazminat ödemeleri,
 4. Amortisman gideri,
 5. Kiraladığınız mal ve hakları kiraya veriyorsanız ödediğiniz kira ve diğer gerçek giderler,
 6. Oturduğunuz konut için yaptığınız kira ödemesi,
 7. Konut olarak kiraya verdiğiniz gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin %5'i.

  Eğer gerçek gider yöntemini seçip GMSİ'den fazla bir gider veya ödemeniz varsa vergi iadesi almanız bile mümkün olacaktır. Ancak bu şekilde gelir vergisi iadesi alınabilmesi için fazla giderinizin(gider fazlalığı) yukarıda sıraladığımız 6 ve 7. maddelerdeki giderlerden kaynaklanmaması gerekmektedir.

  Bu kadar açıklamaya rağmen GMSİ mükellefi olarak yine de götürü gider yöntemini seçmek istiyorsanız bunu sakın unutmayın çünkü götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmeden bu usulden dönemezler. Bu arada ister gerçek gider yöntemini seçin ister götürü gider usulünü seçin eğer GMSİ'niz mesken kirasından kaynaklanıyorsa GVK 21. maddedeki gayrimenkul sermaye iradı istisnası hakkınızı kullanmayı unutmayın. (2015 yılı için istisna tutarı 3.600,00-TL'dir)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor