Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
05 Eylül 2021Ozan BARDAKÇI
1564OKUNMA

Gelir Bahar Ayları, Gevşer Gönül Yayları; Ama 30 Yıla Dikkat!

Gönül işleri genellikle bahar ve yaz aylarına yakıştırılır. Tabi bu ilişkilerin bir kısmı da evlilikle sonuçlanır. Evliliklerin büyük çoğunluğu da ölümle sonlanır. Ölenin en az beş yıl sigortası varsa sağ kalan eşe ölüm aylığı bağlanır.

Sağ kalan eşin çalışıp çalışmadığı, ölenin çocuğu olup olmadığı bağlanacak aylığın oranını belirler. İkiden fazla çocuk yoksa oran %50’nin altına inmez. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulama böyledir. Emekli Sandığı uygulamasında ise 1950’den bu yana gelen küçük bir fark vardır; 30 yaş.

T.C. Emekli Sandığı Kanununda dul ve yetimlerin aylıklarının düzenlendiği bölümde sınırlayıcı bir hüküm bulunur. “İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz.

Anadolu’da, “Sen bana bak, başıma bir şey gelirse aylığım sana kalır.” düşüncesiyle yapılan çok sayıda evlilik vardır. Tabi bunların içinde 30 ve üzeri yaş farkı olanlar da. Emekli Sandığı uygulamasında şayet bu evlilik on yıl sürmemişse veya çocuk olmamışsa sağ kalan eşe bağlanacak aylığın yarısı ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle ilk kez 2008 sonrası memur olanlarda yaş farkı aranmıyor.

Kanunun bu hükmü eşitlik ilkesine aykırı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla götürülmüş. Mahkeme oybirliğiyle; “Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.” gerekçesiyle itirazı reddetmiş.

İki üye karşı oy kullanmış.5510 sayılı Kanun kapsamında olan iştirakçiler yönünden öngörülmeyen bu hak mahrumiyetinin, bu kanun öncesi 5434 sayılı Kanun’a tabi iştirakçiler ile emeklilerine uygulanması; tamamen aynı konum ve statüde bulunan kişiler yönünden farklı aylık ödenmesi durumuna yol açtığından, kural Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine de aykırıdır.” ifadesiyle karara katılmamışlar.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı 15 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış. Mahkeme görüşünü değiştirir mi bilinmez ama 15 Ekim 2021 tarihinde on yıllık itiraz yasağı kalkıyor.         

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111015-12.htm

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor