Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Abdurrahman KIZILAY
05 Eylül 2021Abdurrahman KIZILAY
7277OKUNMA

Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesisinde 449 Sıra No.lu VUKGT Uygulaması

Mükellefiyet tesisi vergi inceleme raporları, vergi dairesi tespitleri, mükellefin başvuruları veya sair tespitler dikkate alınarak idare tarafından geçmişe yönelik yapılabiliyor. Ancak geçmişe yönelik mükellefiyet tesisinde yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesinden dolayı usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Bu cezalara ilişkin mükelleflerce açılan ve kazanılan davalar sonucunda 10 Nisan 2015 Tarih ve 29322 Sayılı Resmi gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) ile geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak özel usulsüzlük ya da usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

Ancak geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları ile ilgili 10 Nisan 2015 Tarih ve 29322 Sayılı Resmi gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449)’un uygulanmasında vergi dairelerinde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır.

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilen Mükellef için İnteraktif Vergi dairesinden Genel amaçlı dilekçe ile süresi geçmiş beyannamelerin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) kapsamında 15 günlük süre verilmesi talebinde bulunulur. Yazılı talebin kabul edilmesi ile ilgili Vergi Dairesinin vermiş olduğu cevabın tebliğinden itibaren 15 günlük süre başlamış olur. Bazen mükellefiyet tesis edilmeden sadece dilekçeye cevaben yapılan tebligat ile başlayan 15 günlük sürede mükellefiyet tesis edilmediğinden herhangi bir işlem yapılamadığından mükellef mağdur duruma düşmektedir. Söz konusu Vergi Dairesi başka bir şehirdeyken iletişim ve işlemler daha da zorlaşmaktadır.

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilip mükellef için 15 günlük süre tebliğ edildiğinden itibaren Mükellef ile ilgili beyanname ekranında herhangi değişik bir durum söz konusu olmadığından mükellefin beyanname ve bildirimleri gönderilirken süresinden sonra olduğundan Özel Usulsüzlük Cezaları kesilmektedir. Ceza tahakkukları anında yansıtılmaktadır. Meslek mensupları göndermiş olduğu ilk beyannamede tahakkuk edilen ceza sebebiyle Mükellefin beyanname ve bildirimler ile ilgili cezai bir durum yaşamaması için bu konu Vergi Dairesine bildirildiğinde ise “Kesilen Ceza tahakkuklarının iptali için Vergi dairesine başvuru yaparsanız söz konusu cezalar iptal edilmekte” yanıtı verilmektedir. Oysa tebliğe göre ceza kesilmemesi gerekir. Birçok uygulamada verilen tüm beyannamelere kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları otomatikman iptal edilmektedir Ancak bazı uygulamalarda İptal edilmeyenler için Vergi Dairesine Cezaların İptal edilmesi hususunda yazılı talepte bulunulmalıdır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) ile mükellefler ve Vergi Daireleri arasında açılan Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesisinden kaynaklı elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, verilen cezalar ile ilgili açılan davalar açısından çok olumlu bir gelişmedir. Ancak 2015 yılında çıkarılan bir Tebliğ bile günümüzde sağlıklı olarak uygulanmamaktadır.

Birçok işlemin artık elektronik olarak yapıldığı günümüzde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449) için;

  • İşe Başlama Bildirimlerinde VUK 449 seçeneği konularak,
  • Beyanname Gönderim ekranında ÖZEL ONAY kısmında VUK 449 Kapsamında butonu eklenerek

daha verimli bir şekilde uygulanabilir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor