Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Handegül AVCI
28 Şubat 2021Handegül AVCI
3522OKUNMA

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, COVID-19 Destek Önlemlerinin Devam Etmesi Konusunda Ortak Karar Aldı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları bu yıl ilk kez 26 Şubat 2021‘de çevrimiçi (online) olarak İtalya G20 dönem başkanlığında bir araya geldiler.

Toplantıda ekonomi, sağlık, politika ve vergilendirmeyle ilgili bazı kararlar alındı. Bu kararlara özetle değinecek olursak;

  • Aşı kampanyaları başlamasına ve ekonomik faaliyetlerin güçlenmesine rağmen sağlık ve ekonomide zorlu koşulların henüz sona ermediğini belirttiler. Temel önceliklere odaklanarak mevcut küresel zorlukların üstesinden gelmek için uluslararası koordinasyonu ölçeklendirmede kararlı olduklarını vurguladılar. Tüm ülkeler için güvenli aşılara, teşhis ve tedaviye adil erişim sağlamanın önemli olduğu kadar gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı hazırlığı teşvik etme çabalarının da aynı derece önemli olduğu savunuldu. Bu amaçlı G20 Yüksek Düzeyli Bağımsız Panel
  • Ortak hareket ve güçlü politika işbirliğinden kaynaklanan faydalar tartışılarak destek önlemlerinin geri çekilmesinden kaçınılması gerektiği konusunda ortak karar alındı. Nisan ayında, G20 Eylem Planındaki güncellemenin düşük verimlilik artışı, artan eşitsizlik, iklim ve çevreyle ilgili riskler ve alt yapı finansman boşluğu gibi yeni ve önceden var olan zorlukları ele alma fırsatı sunacağı belirtildi.
  • Bakanlar, özellikle sürdürülemez bir borç yüküyle karşı karşıya olan en savunmasız ülkelere desteklerini yinelediler. Yakın gelecekte G20 Borç Tedavisi Ortak Çerçevesi’nin ve Borç Servisi Askıya Alma Girişimi’nin etkin bir şekilde uygulanması yer aldı. Ayrıca uluslararası finans kuruluşların uzun vadeli küresel finansman ve rezerv ihtiyaçlarını karşılamak için ek araçlar keşfetmeye çağırdılar. IMF genel bir SDR (special drawing rights) tahsisi için bir öneri hazırlamalıdır’ kararını aldılar.
  • Bakanlar tarafından tartışılan diğer bir konu da daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve eşitlikçi toplumlara geçişi desteklemek için eşsiz bir fırsat olarak iyileştirici stratejilerdi. Dönüm noktası niteliğindeki adımlar gelecekteki toplantılarda ve özellikle önümüzdeki iki etkinlikte daha derinlemesine ele alınacak. Bu etkinlikler; her ikisi de Temmuz ayında Venedik’te düzenlenecek olan Yüksek Düzeyli Vergi Sempozyumu ve İklim Konferansıdır. Bu iki etkinlikte politika yapıcıları, uluslararası finansal kuruluşlar ve özel finans sektörünün seçkin temsilcileri bir araya gelecek.
  • Uluslararası vergilendirme konusunda küreselleşme ve ekonominin dijitalleşmesinin getirdiği yeni zorluklara yanıt vermek için mevcut sistemde acil reform yapılması gerektiğinin üzerinde durdular. Bu bağlamda G20, 2021 ortalarına kadar küresel bir çözüme ulaşmak için çaba göstereceğini belirttiler.
  • COVİD-19 krizinin finansal istikrar ve finansal kapsayıcılık için oluşturduğu zorluklar da ele alındı. Mali istikrarın ve finans sektörünün toparlanmayı destekleme kapasitesinin korunmasının önemli bir öncelik olduğu ve yakın işbirliğinin sürdürülmesinin bu hedefler için şart olduğu konusunda hem fikir olundu.
  • Bakanlar, İtalya G20 Başkanlığı’nın Covid-19 salgınının ötesinde büyüme ve fiyat istikrarı sağlamaya yönelik girişimlerine destek olduklarını belirttiler. Sınır ötesi ödemelerin arttırılmasına yönelik G20 yol haritasının hızlı bir şekilde uygulanması, havaleler de dahil olmak üzere bu işlemleri destekleyen çerçeveyi iyileştireceği kararı alındı.
  • İklimle ilgili finansal riskleri değerlendirmek ve iklimle ilgili daha tutarlı açıklamayı teşvik etmek için veri boşluklarını doldurma girişimleri de onaylandı. İklim değişikliğinin finansal sistem üzerindeki etkisini ele alma ve daha sürdürülebilir ekonomilere geçişi destekleme kapasitesini sağlama gereğini fark eden Bakanlar, Sürdürülebilir Finans Çalışma Grubunu yeniden kurma konusunda anlaştılar.

Son olarak, ödemelerde ve diğer finansal hizmetlerde dijitalleşmenin hızının, en savunmasız ve yetersiz hizmet alan gruplarının finansal katılımlarını arttırmada veya tehlikeye atmada oynadığı rol üzerine özel bir tartışma yapıldı. COVİD-19 krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ilgili boşlukların belirlenmesi ve dijital finansal farkındalık alanında da ülkeye özgü deneyimlerin ve politika yanıtlarının paylaşılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

ITALIAN G20 PRESİDENCY

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor