Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

16 Aralık 2012
873OKUNMA

Elektronik defter ve fatura uygulaması genişliyor

Ali Beylik

Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğunun getirilmesine yönelik olarak 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 14.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğ ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirildi:

a) Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

b) Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden(kolalı gazoz üreticileri, alkollü içecek üreticileri, sigara ve puro üreticileri) 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Yukarıda yer alan hadlerin altında kalan mükelleflerden dileyenler elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabileceklerdir. 

e-fatura 2013’te, e-defter 2014’te 

Kapsama giren mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı; elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı içerisinde geçmeleri zorunlu kılındı. Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler, kağıt ortamında defter tutamayacaklar.

Elektronik fatura uygulamasında olan mükelleflerin, birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri de zorunlu hale getirildi. Bu kapsamdaki mükellefler, fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değil ise kağıt fatura düzenleyeceklerdir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor