Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
21 Ekim 2012Nazmi KARYAĞDI
1764OKUNMA

Duran Araç İçin İlerleme Raporu

Fizik kanunlarına aykırı bir şey değil mi? Duran, hareket etmeyen bir araç veya bir sistem için ilerlemeyi tespit amacıyla değerleme yapıp bunu raporlamak. Son beş altı yıldır tekrar eden bu trajikomik durum Avrupa Birliği’nin 10 Ekim 2012 tarihinde Türkiye 2012 İlerleme Raporunu açıklamasıyla yine gündeme geldi.

 Yapılan araştırmalarda AB sürecinde kamuoyunun inancının en düşük seviyelere indiği bir ortamda, şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, AB katılım sürecinde gelinen noktada sürecin kendisi kadar ilgi görmekteyse rapor da halktan o kadar ilgi gördü. 

AB Vergilendirmede Ne Durumdayız?

AB 2012 İlerleme Raporunun 16. faslında vergilendirme ele alınmış ve son bir yıl içinde ortaya çıkan durum gözler önününe serilmiş durumda. 

Buna göre dolaylı vergiler alanında herhangi bir gelişme rapor edilmemiş durumda. Bir dizi mal ve hizmette Katma Değer Vergisi oranının süper indirilmiş vergi oranı olarak adlandırılan %1’ tabi tutulduğu ifade edilerek pek çok Avrupa Birliği ülkesinde 2’li oran yapısına sahip olan KDV uygulamasının, Türkiye’de 3’lü bir oran yapısına kaydığı eleştirisi dile getirilmiş. KDV alanındaki beklenti; KDV’nin yapısı, istisnalar, muafiyetler ve indirimli oranlarda AB müktesebatına daha fazla uyum göstermek olarak ifade edilmekte. 

Alkollü içeceklere ilişkin olarak AB’ye verilmiş olan 2009 Eylem Planı çerçevesinde yerli imalatla (özellikle rakı) ithal içkiler arasındaki Özel Tüketim Vergisi oranlarındaki farklılığın (rakı lehine olan) giderilmesi de beklentiler arasında yer almakta. 

Ayrıca Haziran 2012’de sigara üzerinde yapılan ÖTV değişikliklerinin AB müktesebatı ile tamamıyla uyumlu olmadığı da vurgulanmış durumda. 

Öte yandan Rapora göre herhangi bir gelişmenin olmadığı bir diğer alan da doğrudan vergiler (kurumlar vergisi ve gelir vergisi). 

Vergi Denetim Kurulu raporda

Raporda, Ekim 2011’de Vergi Denetim Kurulu’nun ihdas edildiği belirtilmiş ancak yeni kurulan Vergi Denetim Kurulu’nun İngilizce karşılığının kapatılan Hesap Uzmanları Kurulu ile aynı olması da dikkati çekici bir durum. Vergi denetim fonksiyonun Maliye Bakanlığı bünyesinde birleştirilmiş olması vergi denetimi ve planlamasında tutarlı ve olumlu bir adım olarak yorumlamış durumda. 

Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş

Operasyonel kapasitenin artırılması ve bilgi işlem yapılarının gelişmesi Gelir İdaresi açısından iyi gelişmeler olarak dile getirilmiş. Gönüllü uyumu artırmak amacıyla mükellef hizmetleri alanında çalışmaların devam ettiği belirtilerek İdarenin kendisini öz değerlendirmeye tabi tuttuğu, operasyonlarında ve mükelleflerle olan ilişkilerinde yol gösterici olmak üzere kalite yönetimi sistemine giriş yönünde bir program uyguladığı da olumlu bir gelişme olarak ifade edilmiş durumda. 

Vergilendirme faslında “orta karar” ilerleme

Özetle raporda Türkiye’nin vergilendirme faslındaki uyumunun orta derecede ilerleme kaydettiği ifade edilmiş. Bu sonuç gerek Türkiye’de gerekse AB ülkelerinde ülkemizin yönünün AB ilkelerine dönük olmasına inanan ve konuyu hala takip eden çok az sayıdaki kişinin dikkatini çekecektir sanırız.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor