Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
13 Eylül 2021Ozan BARDAKÇI
1410OKUNMA

Doğum Borçlanması da Emekliliği Geri Çekebilir!

Sosyal güvenlik hukukunda borçlanma, sigortalıların prim olmayan süreler için SGK’ya ödeme yaparak boşlukları doldurmaları anlamına gelir. Bir nevi gün satın alma işlemidir.

Elbette bütün boş sürelerin doldurulması mümkün değildir. Sadece kanunda açıkça sayılan askerlik, yurtdışı çalışmaları, seçim izinleri ve doğumgibi süreleri borçlanma imkanı bulunmaktadır. Bu borçlanmaların da hepsi aynı etkiyi doğurmaz.

Hangi borçlanmaların sigorta başlangıcını geriye çekeceği bellidir. Örneğin sigortalı olmadan önce askere giden erkekler borçlanma yaparak sigorta başlangıçlarını geriye çekebilirler. Bu işlemle emeklilik yaşını da erken tarihe aldırabilirler. Sigortalı olmadan önce doğum yapan kadınlar ise sigortalı olmadan önceki doğumlarını borçlanamazlar, yani sigorta başlangıçlarını daha erkene aldıramazlar.  

Sigortalıların emekli olacakları yaş her zaman ilk işe girişlerine göre belirlenmez. Sigortalının statüsüne göre emekli olacağı yaşın hesabı farklı yapılır. 2002 yılından önce sigortalı olan kişilerin emeklilik yaşlarının belirlenmesinde statüleri dikkate alınır.

SSK’ya (4/1-a) tabi olan sigortalıların emeklilik yaşı 23 Mayıs 2002 tarihindeki tabloya göre ilk işe girdikleri tarihe göre belirlenir. Kadın sigortalılar için doğum borçlanması sigorta başlangıcını geri çekmediği için emeklilik yaşı etkilenmez.

T.C. Emekli Sandığı (4/1-c) ve Bağ-Kur (4/1-b) sigortalıları için ise durum çok farklıdır. Çünkü Emekli Sandığı emeklilik yaş tespitinde 15 Haziran 2002 tarihindeki toplam hizmete, Bağ-Kur’da ise 1 Haziran 2002 tarihindeki toplam hizmete bakılarak yaş belirlenir. Yani kişinin ne zaman Emekli Sandığı ya da Bağ-Kur’a tabi olduğunun hiçbir önemi yoktur. Önemli olan bu tarihlerdeki toplam hizmet süreleridir.

SSK’lı kadınlar doğum borçlanması yaparak yaşlarını geri çekemeseler de, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi kadın sigortalılar Haziran 2002’den önce yaptıkları doğumları borçlanarak daha erken emekli olabilirler! 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor