Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ
22 Eylül 2021Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ
709OKUNMA

Devlet Borçları ve Türkiye’de Borç Çıkmazı

Der Yayınları, 2021, 368 sayfa 

Devlet borçları, günümüzde ulaştığı boyut nedeniyle kamu maliyesi ve genel ekonomi için çok önemli bir sorun haline geldi. Üstelik, ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşınan borçlar nedeniyle devletler birer birer borç çıkmazına doğru sürüklenmeye başladılar.

2008 küresel krizi ve 2020 pandemi krizinin etkisiyle devletlerin borçları, neredeyse dünya hasılasına eşitlenmek üzere…

Türkiye’de de hem kamu açıklarının boyutu ve sürekliliği hem de açıkların finanse ediliş şekli, açıkların kendini besleyen bir döngüyle büyümesine yol açıyor. Bu durum ülke refahının azalmasına ve borç yükünün altından kalkılamayacak ağırlığa ulaşmasına neden oluyor.

Bu kitap, devlet borçlarının hem teorisini hem de Türkiye’deki borçlanma serüvenini içinde barındırıyor. Türkiye’nin kuruluşundan 2020 yılı sonuna kadarki devlet borçlarının, makroekonomik göstergelerin şekillenmesinde temel belirleyici olup-olmadığı, borçluluğun hangi dönemlerde bir “neden”, hangi dönemlerde bir “sonuç” niteliği kazandığını tespit ediyor.

(Tanıtım Bülteninden)