Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
Ahmet Metin AYSOY
467OKUNMA

Depremden etkilenen sigortalıya işvereni tarafından yapılan yardım

Depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 Türk Lirasını geçmeyen nakdi yardımlar 5510 sayılı Kanuna göre SGK prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir.

Konuya ilişkin 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasının (a) bendine ilişkin uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan nakdi yardımların prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için; a) 06/2/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yapılması, b) Sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının depremden etkilenmiş olması, c) 06/2/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında yapılan nakdi yardım tutarının toplamda 50.000 Türk lirasını aşmaması, ç) Sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılması, Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Örnek 1: Adıyaman’da faaliyet gösteren işveren (A), bu ildeki kendisine ait işyerinde çalışan depremden etkilenen sigortalıların her birinin mevcut prime esas kazancına ilave olarak 15 Şubat 2023 tarihinde 30.000 TL nakdi yardım yapmıştır. İşveren (A)’nın yanında çalışan sigortalıların her birine yapmış olduğu 30.000 TL’lik nakdi yardım 2023/Şubat ayı prime esas kazancına dahil edilmeyecektir.

Örnek 2: İzmir’de faaliyet gösteren işveren (B), Hatay’daki işyerinde çalışan sigortalılarının her birinin mevcut prime esas kazançlarına ilave olarak 20 Şubat 2023 tarihinde 20.000 TL nakdi yardım yapmıştır. İşveren (B)’nin Hatay’daki işyerinde çalışan sigortalılarının her birine yapmış olduğu 20.000 TL’lik nakdi yardım 2023/Mart ayı prime esas kazancına dahil edilmeyecektir.

Örnek 3: İstanbul’da faaliyet gösteren işveren (D)’nin yanında çalışan sigortalı (E)’nin, Malatya’da ikamet eden anne ve babası depremden etkilenmiştir. İşveren (D) tarafından, anne ve babası depremden etkilenen sigortalı (E)’ye 45.000 TL nakdi yardımda bulunulmuş ayrıca sigortalı (E)’nin İstanbul’a taşınan anne ve babası için 100.000 TL değerinde ev eşyası alınarak teslim edilmiştir. Sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılan 45.000 TL nakdi yardım ile ayni olarak yapılan 100.000 TL’lik yardımın tamamı prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Ayrıca, sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin ödemeler ücret bordrosunda gösterilecek ancak bu ödemeler istisna kapsamında bulunduğundan prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

(1) SGK 2023/15 sayılı Genelge

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor