Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
09 Mart 2023Ahmet Metin AYSOY
248OKUNMA

Depremde vefat eden işçinin mirasçılarına kıdem tazminatı ödenmesi

Depremde vefat eden İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçinin kanuni mirasçılarına işçinin 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. (1475 sayılı Yasa madde 14)

Başvuru nasıl yapılır?

Öncelikle veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması için sulh hukuk mahkemesine başvurulur. Mirasçılık belgesi almak için mirasçılardan birinin mahkemeye dilekçe, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ölüm belgesi vermesi yeterlidir.  Daha sonra, mirasçılık belgesi işverene bir dilekçe ekinde sunularak kıdem tazminatı talep edilir. Bu talep dilekçesinde kıdem tazminatının yanı sıra varsa kullanılmamış yıllık izin ücreti gibi diğer işçilik alacaklarının da istenilmesi unutulmamalıdır.

İşveren ödeme yapmaktan kaçınırsa ne yapmalı?

İşveren ödeme yapmaktan kaçınırsa 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre önce arabulucuya başvurulmalı, arabulucuda anlaşma sağlanamazsa, iş mahkemesine müracaat edilmelidir. Mahkeme kıdem tazminatının ödenmesine hükmederse, gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin de ödenmesine de karar verir.

Son olarak belirtmek istediğimiz husus, kıdem tazminatı için 5 yıllık zamanaşımının söz konusu olduğudur. Yani ödenmeyen kıdem tazminatı ve diğer işçilik ücret alacakları, işçinin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep ve dava edilmezse zaman aşımına uğrar.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor