Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
25 Ekim 2021Ozan BARDAKÇI
4991OKUNMA

Deneme Süresinde Sigorta Zorunlu mudur?

Deneme süreli iş sözleşmesi işçi ile işveren arasında işe uyum ve işçiye güven ilkeleri sonucu ihbar tazminatı ödenmeksizin işten ayrılmayı/işten çıkarılmayı mümkün kılan iş sözleşmeleridir. Deneme süresi iş sözleşmelerinde iki ay olarak belirlenebilir. Bu süre toplu iş sözleşmelerinde ise en çok dört aydır ve uzatılamaz.

Sigortalılık ise türü ve niteliği ne olsun hizmet akdine tabi çalışmayı gerektirecek işlerin kural olarak bir gün öncesinden(1)Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesidir. Bu nedenle sigortalılık hizmet akdinin deneme süreli olup olmamasından bağımsızdır.

Dolayısıyla iki aylık deneme süresinde işverenlerin sigorta yapması zorunludur. Kurumsal eğitim, işe alıştırma gibi her ne ad altında olursa olsun hizmet akdi kurulan dönemler için de sigorta yapılması gerekmektedir.

Aksi durumda işverenler fiilin niteliği ve tekrarlanmasına göre idari para cezalarıyla karşılaşır ve ödenmiş olan teşvikler borç çıkarılır.

1-İnşaat, tarım ve balıkçılık sektörlerinde aynı gün bildirim yapılabilir. Yeni açılan işyerlerinde ise süre bir aydır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor